دریافت پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی احزاب سیاسی و رفتار انتخاباتی) نوشته سعید با کد 29962

روانشناسی سیاسی,پاورپوینت کتاب روان شناسی سیاسی,کتاب روان شناسی سیاسی,سعید عبدالملکی,خلاصه کتاب روان شناسی سیاسی,پاورپوینت روانشناسی سیاسی سعید عبدالملکی,پاورپوینت روان شناسی سیاسی,pdf روان شناسی سیاسی,روانشناسی احزاب سیاسی , رفتار انتخاباتی

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی احزاب سیاسی و رفتار انتخاباتی) نوشته سعید

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی احزاب سیاسی و رفتار انتخاباتی) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 25 اسلاید:

بخشی از متن: 
احزاب سیاسی و آئین نامه های انتخاباتی، رابطه مستقیم باهم دارند.
 در کشورهای توسعه یافته، کارکرد اصلی احزاب، معرفی نامزدهای انتخاباتی و حمایت از آنها است.
 تعریف حزب : 
 حزب یک واژه غربی بوده که بهترین معادل آن در فارسی، گروه یا دسته است. 
از دیدگاه دوورژه حزب عبارتست از گروه های بنیان یافته، منظم و مرتبی که برای مبارزه و در راه قدرت ساخته شده و منافع و هدف های نیروهای اجتماعی گوناگون را بیان می کنند و خود هم به درستی، وسیله عمل سیاسی هستند. 
به اعتقاد برک، حزب گروهی از افراد جامعه بوده که با یکدیگر متحد شده و بر مبنای اصول خاصی که مورد قبول همه آنهاست، برای حفظ و توسعه منافع ملی می کوشند. 
حزب سیاسی، به سازمان سیاسی گفته می شود که در سطوح محلی و ملی زیر لوای دفاع از مردم، در قالب مسلک و مکتب شخصی شکل می گیرند.

دانلود فایل