دریافت پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (تحقیق زمینه یابی) با کد 31164

پاورپوینت کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی,تحقیق و مفاهیم اساسی آن,کتاب رروش های تحقیق در روان شناسی,تحقیق زمینه یابی,فصل هفتم

پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (تحقیق زمینه یابی)

پاورپوینت فصل هفتم 7 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (تحقیق زمینه یابی) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 55 اسلاید:

بخشی از متن:

 تحقیق زمینه یابی 
 تحقیق زمینه یابی، یک فرآیند پژوهشی مشخص و معین بوده که توسعه و گسترش آن مدیون جامعه شناسی است.
 در قرن بیستم، جامعه شناسانی نظیر لازارفیلد، هیمن و استوفر، روش های جمع آوری اطلاعات را به منطق و روش های آماری که بمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات بکار برده می شوند، مربوط ساختند.
پژوهشگران حوزه های اقتصاد، مردم شناسی، روانشناسی و بهداشت عمومی بیش از دیگران از زمینه یابی استفاده می کنند.
  تحقیق زمینه یابی بر خلاف تحقیق تاریخی، با پدیده هایی سر و کار دارد که در زمان حال رخ میدهد.
  تحقیق زمینه یابی بمنظور کشف داده ها یا اطلاعاتی بکار برده می شود که از طریق آنها، روابط بین متغیرها 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. تحقیق زمینه یابی برای تعیین روابط قطعی علت و معلولی بکار برده نمی شود.
این روش بیشتر بمنظور کشف رابطه و مستندسازی فرضیه هایی که بصورت علت و معلولی صورت بندی می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.

دانلود فایل