دریافت پاورپوینت فصل هفدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (آموزش معلم محور آموزش به کمک سخنرانی) نوشته علی اکبر با کد 31466

خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,فصل هفدهم,آموزش معلم محور,آموزش به کمک سخنرانی

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (آموزش معلم محور آموزش به کمک سخنرانی) نوشته علی اکبر

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (آموزش معلم محور آموزش به کمک سخنرانی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم اسلاید:

بخشی از متن:

فعالیتهای آموزشی معلمان که به منظور کمک به یادگیری دانش آموزان انجام می گیرند روشهای آموزشی نام دارند.
معلمان از طریق اجرای روشهای آموزشی محیطهای مناسب یادگیری را فراهم می آورند و کوششهای لازم را برای کمک به یادگیری دانش آموزان و هدایت فعالیتهای آنان انجام می دهند.
روشهای آموزشی مورد استفاده معلمان بسیار متنوع اند. با این حال، متخصصان آموزشی برای سهولت مطالعه، آنها را در دسته های مختلفی قرار دادهاند. یک دسته از معروفترین آنها روشهای آموزش معلم محور است.
تعریف آموزش معلّم-محور
منظور از آموزش معلم – محور آموزشی است که در آن فعالیتهای آموزش و یادگیری عمدتا به وسیله معلم هدایت می شوند.
نام دیگر آموزش معلم – محور آموزش هدایت شده به وسیله معلم’ است. معروف ترین روش آموزش معلم محور سخنرانی است.

دانلود فایل