دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (ساختارها ونقش های سازمانی) نوشته تونی بوش، دیوید با کد 31018

کلمات کلیدی,کتاب رهبری و مدیریت آموزشی,تونی بوش,دیوید میدلوود,محمدرضا آهنچیان,منصوره عتیقی,خلاصه رهبری و مدیریت آموزشی,پاورپوینت رهبری آموزشی,پاورپوینت کتاب مدیریت آموزشی,ppt رهبری و مدیریت آموزشی ,pdf رهبری و مدیریت آموزشی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (ساختارها ونقش های سازمانی) نوشته تونی بوش، دیوید

پاورپوینت فصل پنجم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (ساختارها ونقش های سازمانی) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود ترجمه:محمدرضا آهنچیان-منصوره عتیقی در قالب pptx و در حجم 43 اسلاید:

بخشی از متن:

مقدمه: ماهیت و هدف ساختار سازمانی 
ساختار به معنی الگوی رسمی روابط بین افراد در سازمانهاست و شیوه های برقراری ارتباط بین افراد را به منظور تحقق اهداف سازمان مشخص می کند. 
تعریف اونیل ویژگی اصلی ساختار را در بردارد و ارتباط آن را با مفهوم «نقش» نشان می دهد: «ساختار یعنی توصیف رسمی نقشها، اختيارها، روابط و مقام ها در سازمان».
اورارد و موریس ارتباط بین ساختار و نقش ها را نشان می دهند: «ساختار هر سازمان شامل چارت سازمانی، کمیسیون های بخشها، نقشها، سطوح و قدرت سلسله مراتبی است.»
ساختار اغلب با چارت هایی نمایش داده می شود که الگوهای مجاز روابط بین اعضای سازمان را نشان می دهد. در عین حال، بین تمرکز بر ساختار و خصوصیات فردی که هر کارمند با خود به محل کارش می آورد، تعارض به وجود می آید. ساختار، به منزله چارچوبی برای افراد دارنده ی نقش ها، باید چشم اندازهای این افراد را نیز نشان دهد. 

دانلود فایل