دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی احساس و ادراک (شنوایی) نوشته محمود پناهی شهری با کد 31062

پاورپوینت کتاب روانشناسی احساس و ادراک , محمود پناهی شهری,کتاب روانشناسی احساس و ادراک,پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک,روانشناسی احساس و ادراک,خلاصه کتاب روانشناسی احساس و ادراک,ppt کتاب روانشناسی احساس و ادراک,pdf روانشناسی احساس و ادراک

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی احساس و ادراک (شنوایی) نوشته محمود پناهی شهری

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روانشناسی احساس و ادراک (شنوایی) نوشته محمود پناهی شهری (پیام نور) در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید: 

بخشی از متن:
حرف زدن ما، ناشی از ارتعاش تارهای صوتی است. 
هوا، تنها واسطه انتقال صوت نبوده و مایعات و جامدات نیز صوت را منتقل می کنند. 
وقتی صحبت می کنیم، ما از طریق هوا و بخشی مستقیما از طریق استخوان های جمجمه به گوش خودمان می رسد. 
 شنوایی، یک احساس لامسه تغییر یافته است. 
ارتعاشات هوا، پرده صماخ را تحریک کرده که تعداد ارتعاش آن برابر است با همان میزان ارتعاش صوتی که آن را تحریک نموده است.
ویژگی های صوت:
بسامد، شدت و طنین سه ویژگی مهم صوت هستند. بسامد:
هرچه بسامد امواج بیشتر باشد، صدار زیرتر شده و هرچه تعداد ارتعاشات کمتر باشد، صدا بم تر بنظر می رسد. 
هرچه سیم، نازک تر و کوتاه تر باشد، بسامد ارتعاش آن، بیشتر و صوت حاصل، زیرتر است. 
منظور از بسامد، تعداد ارتعاشات موج ها در ثانیه بوده که واحد آن هرتز است. / گوش انسان، فقط صداهای محدود در دامنه ۲۰ تا ۲۰هزار هرتز می شنود.
گوش ما به صداهای بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هرتز بیش از هر صدای دیگری حساسیت دارد. 
و گریه نوزادان و فریاد حاکی از وحشت، درد و ناراحتی بویژه در جنس مونث نیز در همین محدوده فوق قرار دارد.
گوش در مقابل صدایی با بسامد ۳۰۰۰ هرتز، ۱۰۰ برابر حساس تر از صدایی با بسامد ۱۰۰ هرتز است.

دانلود فایل