دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی (گشتالت درمانی) نوشته مرتضی ترخان با کد 31037

کتاب نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی,پیام نور,مرتضی ترخان ,علیرضا آقا یوسفی ,فرهاد شقاقی,پاورپوینت نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی,پاورپوینت کتاب نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی,خلاصه نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی,گشتالت درمانی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی (گشتالت درمانی) نوشته مرتضی ترخان

پاورپوینت فصل پنجم کتاب نظریه‌ های مشاوره و روان‌ درمانی (گشتالت درمانی) نوشته مرتضی ترخان، علیرضا آقا یوسفی، فرهاد شقاقی (پیام نور) در قالب pptx  و در حجم 25 اسلاید:

بخشی از متن: 
نظریه شخصیتی پرلز:
پرلز در نظریه گشتالتی شخصیت، بیشتر بر آگاهی و رابطه ها با خود و دیگران تاکید میکند.
در این نظریه به رابطه افراد با دیگران و اشیایی توجه شده که تاثیری بیواسطه بر وی دارند مانند مرزهای افراد، محیط
و عمق تماس خود با خودش و دیگران، آگاهی فرد از خود و محیط اطراف از طریق حواس، احساسات ناخوشایند و
هیجانات.
در این نظریه، تماس با خود و دیگران و آگاهی از خود و دیگران در زمان حال، مهمتر است تا گذشته و آینده.
هیچ چیز وجود ندارد مگر اینجا و اکنون. اکنون، حاضر بوده و در میان میدان روانی فرد قرار دارد.
تنها قانون پایدار و مشترک کشف بشر، این است که هر موجود زندهای، به تمامیت و کملا گرایش دارد.
هرچه گشتلات (به کملا گراییدن) را باز دارد یا از هم بگسلد، برای پدیده زنده زیانآور بوده و به وضعیتی می انجامد که پرلز آن را، وضعیت ناتمام می نامد که بیتردید محتاج به پایان رسیدن (تمام و کامل شدن) است.
همه جنبه های شخص، گشتالت را تشکیل میدهد. یعنی سازمان روانی، یکپارچه بوده و چنانچه مانع تکامل مولفه های آن شویم، تمام شخصیت درهم می شکند.
برای رسیدن به سلامت روان، همترازی در موجود زنده لازم است و هرگاه ناهمترازی را تجربه کنیم، برانگیخته می شویم.

دانلود فایل