دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (نیازهای جسمانی انسان) نوشته ابراهيم نيك صفت با کد 29971

پاورپوینت ,کتاب انسان از دیدگاه اسلام, ابراهيم نيك صفت, انسان از دیدگاه اسلام,خلاصه کتاب انسان از دیدگاه اسلام,خلاصه انسان از دیدگاه اسلام,پاورپوینت انسان از دیدگاه اسلام,فصل چهارم,نیازهای جسمانی انسان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (نیازهای جسمانی انسان) نوشته ابراهيم نيك صفت

پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (نیازهای جسمانی انساننوشته ابراهيم نيك صفت در قالب pptx و در حجم 16 اسلاید: 

بخشی از متن:
مطالعه بدن انسان شامل کالبد شناسي(آناتومي) و فیزيولوژي ميباشد. کالبدشناسي، به بررسي اندامها و دستگاههاي بدن انسان ميپردازد. تن انسان، از چندين دستگاه درست شده است که اين دستگاهها از اندامها و آنها نیز از بافتها و بافتها نیز از سلولها درست شده اند.
ولي فیزيولوژي، علم مطالعه عملکردهاي مکانیکي، فیزيکي، بیوالکتريکي و زيست شیمي اندام ها و سلول هاي تشکیل دهنده آنها است. بنابراين، آناتومي مطالعه شکل و فیزيولوژي مطالعه عملکرد دستگاه ها و اندام ها ميباشد.

دانلود فایل