دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (تجزیه و تحلیل سازمان با کد 31352

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها ,تجزیه و تحلیل سازمان,فصل چهارم

پاورپوینت فصل چهارم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (تجزیه و تحلیل سازمان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (تجزیه و تحلیل سازمان به عنوان سیستم اجتماعی) در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید: 

بخشی از متن: 
مفهوم سیستم 
 سیستم مجموعه ای از عناصر یا اجزایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با یکدیگر وابستگی و ارتباط دارند.
 این عناصر با ایجاد شبکه ای از روابط متقابل یک کل پویا را شکل می دهند. عناصر سیستم ممکن است نسبتا ساده و ایستا یا پیچیده و پویا و متنوع باشند.
 ارتباط بین عناصر نیز ممکن است دوطرفه، یک طرفه، خطی، غیر خطی یا دوره ای و متناوب باشد. 
«ساختار و نحوه سازماندهی عناصر» و «ارتباط و وابستگی متقابل عناصر» در تجزیه و تحلیل سیستم بسیار مهمتر از ویژگی ثابت عناصر است.
 ماهیت اجزا یا عناصر سیستم در سیستمهای مکانیکی نسبتا ساده و ایستاست.
 سیستم باز و ویژگی های آن 
1. آگاهی نسبت به محیط. سیستم باز از وابستگی موجود بین خود و محیطش آگاهی دارد. مرز هر سیستم آن را از محیطش جدا می کند؛ بنابراین هیچ سیستمی بدون مرز نیست. 
در داخل خود سیستم نیز خرده سیستمها تمایل دارند مرز داشته باشند.
 به نظر گلدنر خرده سیستمهای یک سیستم استقلال کار کردی دارند؛ یعنی کارکردهای آنها مستقل از هم است و تمایل دارند از خرده سیستمهای دیگر تا حدی فاصله بگیرند و این موضوع هماهنگی خود به خودی را مشکل می سازد.
 بخش های مختلف در داخل یک سازمان، همانند خود سازمان، به گونه ای عمل می کنند که مرزها و محدوده شان حفظ شود و تعادل داشته باشند. 

دانلود فایل