دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های شناختی اجتماعی) نوشته پروین کدیور با کد 31451

کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری, نظریه های شناختی اجتماعی,بخشی از متن: , نظریه های شناختی ,فصل چ

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های شناختی اجتماعی) نوشته پروین کدیور

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های شناختی اجتماعی) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 44 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 نظریه های شناختی اجتماعی
نظر بندورا درباره ی رفتارگرایی 
به اعتقاد بندورا دیدگاه سنتی رفتارگرایی درست است، اما کامل نیست؛ 
بخشی از یادگیری را تبیین می کنند و بخش عمده ای از آن را که شامل تأثیر عوامل اجتماعی بر یادگیری است، نادیده می گیرند.
 وی یادگیری مشاهده ای را مهم ترین عامل رشد و یادگیری دانست و نظریه های یادگیری را برای تبیین چگونگی اکتساب و عملکرد رفتارهای غیر معمول، که حاصل آزمایش روی حیوانات است، مبهم و ناقص معرفی کرد
به نظر بندورا، بخش وسیعی از یادگیری انسان از طریق مشاهده و تقلید صورت می گیرد.
 بندورا نظریه جامعی در مورد یادگیری مشاهدهای تدوین کرد و به مرور آن را به اكتساب مهارتها، راهبردها و رفتارهای متنوع انسان تعمیم داد.
پیش فرضهای اساسی نظریه شناختی- اجتماعی
 نظریه شناختی- اجتماعی، فرضیه های مشخصی در تبیین یادگیری و عملکرد دارد.
 این پیش فرضها به تعامل دو جانبه محيط، فرد و رفتار (موجبيت دوجانبه)، تفاوت بین یادگیری و عملکرد، سرمشق گیری، یادگیری مشاهده ای، نحوۀ یادگیری یادگیری مستقیم و جانشینی) و خود به کارامدی مربوط است

دانلود فایل