دریافت پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب آسیب شناسی روانی ۱ جرالد دیویسون ترجمه مهدی دهستانی (اختلال های اضطرابی) با کد 31181

آسیب شناسی روانی ترجمه مهدی دهستانی,کتاب آسیب شناسی روانی یک ۱ ,جرالد دیویسون,مهدی دهستانی ,خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی یک ۱ ,پاورپوینت کتاب آسیب شناسی روانی یک ۱ , آسیب شناسی روانی جرالد دیویسون,,اختلال های اضطرابی

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب آسیب شناسی روانی ۱ جرالد دیویسون ترجمه مهدی دهستانی (اختلال های اضطرابی)

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب آسیب شناسی روانی ۱ جرالد دیویسون ترجمه مهدی دهستانی (اختلال های اضطرابی) در قالب pptx و در حجم 61 اسلاید:

بخشی از متن: 
اختلال های اضطرابی  
در اختلالات اضطرابی، اضطراب و ترس نقش مهمی ایفا می کند.
 ، اضطراب بمعنای نگرانی در خصوص یک مشکل یا مسئله مورد انتظار است. ، ترس عبارتست از واکنش در برابر یک خطر آنی.
 روانشناسان روی آنی بودن ترس در برابر انتظاری بودن اضطراب تاکید می کنند.
 ترس معمولا درباره تهدیدی بوده که اینک در حال وقوع است ولی اضطراب معمولا درباره یک تهدید آتی است.
اضطراب و ترس موجب برانگیختگی یا همان فعالیت دستگاه عصبی سمپاتیک می شوند.
 اضطراب معمولا برانگیختگی حد متوسطی ایجاد کرده در صورتی که ترس، مستلزم برانگیختگی سطح بالاتری است.
 اضطراب باعث بی قراری و تنش فیزیولوژیایی شده و ترس، ممکن است فرد را به تعریق، تنفس شدید و میل اجتناب ناپذیر به فرار بیاندازد.
ترس از نظر واکنش های گریز یا ستیز، از اهمیت بنیادین برخوردار است یعنی ترس، تغییرات سریعی را در دستگاه عصبی سمپاتیک به راه انداخته و بدن را برای گریز یا ستیز مهیا می کند.
 اضطراب به این دلیل ارزش انطباقی دارد که ما را نسبت به تهدیدات آتی، آگاه کرده و برای آن برنامه ریزی می کنیم یعنی افزایش آمادگی، اجتناب از موقعیت های بالقوه خطرناک و فکر کردن به مشکلات بالقوه پیش از وقوع آنها. به میزان اندکی از اضطراب موجب بهبود عملکرد در تکالیف آزمایشگاهی می شود.

دانلود فایل