دریافت پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی با کد 31106

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,ساخت دستگاه عصبی,فصل چهارم

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (ساخت دستگاه عصبی) در قالب pptx و در حجم 29 اسلاید: 

بخشی از متن:
ساخت دستگاه عصبی دستگاه عصبی مهره داران از بخشهای دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع شوکی)، دستگاه عصبی پیرامونی (تارهای عصبی جمجمه ای و نخاعی و مجموعه ای از گره های عصبی و دستگاه عصبی خودمختار (اندامهای درونی بدن و دستگاه گردش خون تحت تأثیر این دستگاه عصبی هستند که بخشی از تارها، گره ها و هسته های آن در درون و بخشی در بیرون از دستگاه عصبی مرکزی و پیرامونی قرار دارند) تشکیل شده است. ‘ در این بخش ساخت و وظایف کلی بخشهای سه گانه مغز که برای راه اندازی رفتار اهمیت دارند، توضیح داده میشود. 

دانلود فایل