دریافت پاورپوینت فصل یکم 1 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (تعاریف و انواع گروه) با کد 27771

پاورپوینت فصل یکم 1 پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (تعاریف و انواع گروه),پاورپوینت فصل یکم 1 پویایی گروه,پاورپوینت کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی ,pdf کتاب پویایی گروه شفیع آبادی,خلاصه کتاب پویایی گروه شفیع آبادی

پاورپوینت فصل یکم 1 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (تعاریف و انواع گروه)

پاورپوینت فصل یکم 1 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (تعاریف و انواع گروه) در حجم 31 اسلاید


بخشی از متن:
 پیشگفتار 
مورینیو:انسان درگروه متولد می شود،درگروه زندگی وکار می کند،ودرگروه بیمار و درمان می شود. آدلر:نیز علاقه ی اجتماعی را در انسان امری ذاتی می داند و معتقد است انسان از بدو تولد در درون شبکه ای از روابط اجتماعی پیچیده ومتقابل قرار می گیرد وشکل گیری شخصیت او بر اثر همین ارتباطات متقابل است.
تعاریف گروه

کلمه گروه معانی وکاربرد های متعددی دارد و با کلماتی نظیر
توده،انبوه خلق،اجتماع،سازمان و دسته مترادف بکار می رود.
گروه از نظر لغوی به معنی جماعت،انجمن،جمعیت،جمعی از  مردم،دسته

ای از حیوانات،وطایفه یا قبیله است.
تعاریف گروه از دیدگاه روان شناسان و جامعه شناسان

-تجمع دونفر یا بیشتر که با یکدیگر ارتباط ومشارکت و همبستگی دارند.
-تجمع عده ای از افراد که عملکرد مشترک و هدف مشخص دارند و از قوانین و مقررات درون گروهی خاصی تبعیت می کنند.

فهرست مطالب:
تعاریف گروه

تعاریف گروه از دیدگاه روان شناسان و جامعه شناسان
نکات مشترک و تفاوت ها در تعاریف گروه ها
انواع گروه ها
 -گروه های اولیه
-گروه های ثانویه
-گروه های کوچک
-گروه های بزرگ
-گروه های راهنمایی
– گروه های مشورت
-گروه های مشاوره و روان درمانی
-گروه های باز وبسته
-گروه مرجع
-گروه های فشار
 -گروه های رسمی 
-گروه های غیررسمی
 -گروه انبوه خلق 
-گروه سری   
-گروه های داوطلب
-گروه همسالان
 -گروه روابط انسانی
 -انجمن ها
-گروه های مباحثه ومناظره

دانلود فایل