دریافت پاورپوینت مایعات و الکترولیت ها با کد 28189

پاورپوینت, مایعات, و ,الکترولیت ها,

پاورپوینت مایعات و الکترولیت ها

نوع فایل power point

قابل ویرایش 20 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

مایعات بدن: تشکیل دهنده 60% حجم

آب بزرگترین ترکیب به تنهایی است.

با افزایش سن مقدار آن کم می شود بطوری که در سالمندان بین 45 تا 50% می باشد

تفاوت های بر اساس سن، جنس و میزان چربی وجود دارد

80% وزن نوزادان را آب تشکیل می دهد

الکترولیت ها

موادی که هنگام حل شدن در یک محلول به یون ها تفکیک می شوند و می توانند جریان الکتریسته را حمل بکنند

کاتیون:: الکترولیت با بار الکتریکی مثبت

آنیون:: الکترولیت با بار الکتریکی منفی

به شکل عمومی با واحد میلی اکی والان در لیتر (mEq/L) اندازه گیری میشوند

فهرست مطالب و اسلایدها

مایعات و الکترولیت ها

مایعات خارج سلول

مایعات داخل سلول

توزیع مایعات در بدن

الکترولیت ها

واحد اندازه گیری الکترولیت

اسمز

فشار اسمزی

فشار اسمزی کلوئید یا فشار اُنکوتیک

ایزوتونیک

محلول های هیپرتونیک و هیپوتونیک

هیپوتونیک

هیپرتونیک

طبقه بندی محلول های تزریقی IV

خون و فرآورده های خونی

کریستالوئید

کلوئید ها

مانند دکستران و آلبومین

دانلود فایل