دریافت پاورپوینت معاملات آتی با کد 28019

پاورپوینت معاملات آتی,تاریخچه استفاده مهندسی مالی,خصوصیات اصلی قرارداد آتی ,تعین میزان ودیعه در قراردادهای آتی ,انواع اختیار معامله ,بررسی ارزش اختیار آمریکایی ,سازو کار معاملات تاخت,تقسیم بندی کلیه فعالیتهای مهندسی مالی

پاورپوینت معاملات آتی

پاورپوینت معاملات آتی در قالب pptx در حجم 28 اسلاید:


بخشی از متن:
مهندسی مالی :فرایندی است جهت طراحی های مبتکرانه در حوزه مالی و ارائه ابزارهای مالی بطوری که ثروت سهامداران,منتشرکنندگان و واسطه های مالی افزایش یابد.
انجمن بین المللی مهندسان مالی بیان می کند :مهندسی مالی عبارتست از توسعه وبکارگیری خلاقانه فناوری برای حل مسائل مالی و استفاده از فرصت های مالی.
مطالب دیگر:
بررسی راهیابی حوزه مهندسی به مالی وایجاد رشته مهندسی مالی 
تقسیم بندی کلیه فعالیتهای مهندسی مالی 
تفاوت نوآوری و خلاقیت وجداسازی 3 حوزه تحلیل گران مالی ,مهندسی مالی و مدیریت ریسک
تاریخچه استفاده مهندسی مالی
ابزارهای 4 گانه مهندسی مالی :
1) ابزارهای مالکیتی
2)ابزارهای بدهی
3)ابزارهای مشتقه
4)ابزارهای ترکیبی
انواع ابزارهای مشتقه (معاملات آتی ):
1) پیمان آتی
2) قرارداد آتی
3) اختیار معامله 
4) قرارداد تاخت
مشخصهای پیمان آتی 
پیمان آتی خرید وپیمان آتی فروش
قرارداد آتی
خصوصیات اصلی قرارداد آتی 
تعین میزان ودیعه در قراردادهای آتی 
انواع قرارداد آتی :
1) قرارداد روی نرخ ارز
2)قرارداد روی نرخ سود
3)قرارداد روی اوراق بهادار
4)قرارداد روی کالا
قرارداد احتیار معامله 
تعریف اختیار معامله
بررسی قیمت توافقی و قیمت اختیار در قرارداد اختیار معامله
بررسی کاهش وپوشش ریسک در قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی 
انواع اختیار معامله 
بررسی ارزش اختیار آمریکایی 
سازو کار معاملات تاخت
کاربردهای 3گانه قراردادتاخت
انواع قرارداد تاخت
پایان
منابع

دانلود فایل