دریافت پاورپوینت میکروب شناسی سیستم ادراری (84 اسلاید) با کد 28033

پاورپوینت میکروب شناسی سیستم ادراری,عوامل تداخل كننده در کشت ادرار ,جمع آوری نمونه ادرار برای انجام کشت میکروبی ,معیار های نپذیرفتن نمونه ها ی ادرار ,نحوه انجام کشت ادرار ,عوامل بیماریزای احتمالی در ادرار

پاورپوینت میکروب شناسی سیستم ادراری (84 اسلاید)

پاورپوینت میکروب شناسی سیستم ادراری در 84 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx شامل: 
عوامل تداخل كننده در کشت ادرار 
جمع آوری نمونه ادرار برای انجام کشت میکروبی 
معیار های نپذیرفتن نمونه ها ی ادرار 
نحوه انجام کشت ادرار 
عوامل بیماریزای احتمالی در ادرار 
تعیین تعداد باکتری 
تهیه گسترش و رنگ آمیزی باکتری 
ساخت رنگ متیلن بلو 
رنگ آمیزی متیلن بلو: 
ساخت رنگ گرم 
روش رنگ آمیزی گرم 
اشکال مختلف باکتری 
محیط های کشت مورد نیاز برای کشت ادرار
کنترل کیفی EMB
کنترل کیفی مک کانکی آگار
محیط های افتراقی جهت شناسایی باسیل های گرم منفی
کنترل کیفی محیط      TSI 
کنترل کیفی محیط اوره
ساخت معرف آلفانفتول
کنترل کیفی MR-VP
کنترل کیفی SIM
ساخت محلول کواکس یا ارلیخ
کنترل کیفی سیمون سیترات
پیگیری کشت ادرار با توجه به تعداد کلونی 
در صورت رشد چند نوع کلونی رعایت نکات زیر ضروری است
ارتباط آنالیز میکروسکوپی رسوب ادرار و کشت ادرار 
مواردی که باکتری در ادرار نیست ولی گلبول سفید وجود دارد
تشخیص افتراقی کوکسی های گرم مثبت
جدول تشخیص افتراقی استرپ ها  
استاف و میکروکوک
ساخت معرف اکسیداز
تشخیص افتراقی سه جنس مهم استافیلوکوک
جدول آنتی بیوتیکها
دیسک های آنتی بیوتیکی مورد استفاده در انواع نمونه ها بر حسب نوع باکتری
آزمایشات حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)

دانلود فایل