دریافت پاورپوینت نحوه تهیه صورت های مالی شهرداری تهران با کد 27981

پاورپوینت ,نحوه, تهیه, صورت های, مالی, شهرداری ,تهران,

پاورپوینت نحوه تهیه صورت های مالی شهرداری تهران

نوع فایل power point

قابل ویرایش 22 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

مراحل تهیه صورت های مالی

– شناخت کافی از صورت های مالی اساسی

2- آشنایی کامل با تعاریف عناصر صورت های مالی

3- شناخت عناصر صورت های مالی (اصطلاح شناخت به فرايند انعكاس يك عنصر در صورتهاي مالي يك واحد گزارشگراشاره دارد. شناخت، متضمن مشخص كردن عنوان و مبلغ پولي يك عنصر و احتساب آن مبلغ در جمع اقلام صورتهاي مالي است.)

مراحل تهیه صورت های مالی

صورت های مالی ارائه شده در شهرداری تهران:

– ترازنامه

2-صورت درآمد و هزینه

3-گردش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته

4- صورت جریان وجه نقد

5- یادداشت های توضیحی همراه

اجزای تشکیل دهنده صورت درآمد و هزینه

درآمدهای عملیاتی

برگشت از درآمدهای عملیاتی و تخفیفات

درآمدهای غیرعملیاتی

برگشت از درآمدهای غیر عملیاتی و تخفیفات

هزینه ها (به تفکیک ماموریت ها)

فهرست مطالب و اسلایدها

مراحل تهیه صورت های مالی

تفاوت درآمد و هزینه انباشته

اجزای تشکیل دهنده صورت درآمد و هزینه

اجزای تشکیل دهنده گردش مازاد (کسری) درآمد بر هزینه انباشته

تعدیلات سنواتی

اجزای تشکیل دهنده صورت جریان وجه نقد

تجدید ارائه اقلام مقایسه ای

بررسی حساب مازاد(کسري) درآمد بر هزينه انباشته کد 592 جهت اطمینان از صحت صدور ثبت های حسابداری

مثال بابت تجدید ارائه

اصلاح طبقه بندی عناصر صورت های مالی

مثال بابت طبقه بندی

ثبت موجود:

ثبت طبقه بندی:

آنالیز حساب مطالبات از مودیان

طبقه بندی اسناد دریافتنی بلند مدت

تفکیک اسناد دریافتنی نکول شده

آنالیز حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

تهیه جدول دارایی های ثابت مشهود

نحوه ارائه هزینه

نحوه ارائه دارائی های ثابت عمومی

دانلود فایل