دریافت پاورپوینت پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال با کد 31505

مشکلات Redundancy,,,صورتهاي نرمال (Normal Form),,,وابستگي تابعي,,,Functional Dependency,,,وابستگي تابعي بديهي (نامهم),,,Trivial FD,,,قواعد استنتاج آرمسترانگ,,,مجموعه كاهش‌ناپذير وابستگي هاي تابعي,,,وابستگي تابعي تام (كامل),,,رابطه 1,,,

پاورپوینت پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 31 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

.1قاعده انعكاس: اگر آنگاه:
.2قاعده تعدي(تراگذري): اگر و آنگاه
.3قاعده افزايش: اگر آنگاه
.4قاعده تجزيه: اگر انگاه و
.5قاعده اجتماع: اگر و آنگاه
.6قاعده تركيب: اگر و آنگاه
.7قاعده شبه تعدي: اگر و آنگاه
.8قاعده يگانگي عمومي: اگر و آنگاه

فهرست مطالب واسلایدها:

مشکلات Redundancy

صورتهاي نرمال (Normal Form)

وابستگي تابعي

Functional Dependency

وابستگي تابعي بديهي (نامهم)

Trivial FD

قواعد استنتاج آرمسترانگ

مجموعه كاهش‌ناپذير وابستگي هاي تابعي

وابستگي تابعي تام (كامل)

رابطه 1NF

رابطه 2NF

تبدیل 1NF به 2NF

صورت نرمال بايس-كاد
Boyce-Codd Normal Form

تفاوت صورت نرمال بايس-كاد و 3NF

صورت نرمال بايس-كاد

وابستگي تابعي چندمقداري

Multi Valued Dependency

وابستگي تابعي چندمقداري

مزاياي نرمالترسازي

معايب روش نرمالترسازي

مرور صورت های نرمال

دانلود فایل