دریافت پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کار فرما با کد 28226

پاورپوینت, پروژه, اصول ,سرپرستی, کار, فرما,

پاورپوینت پروژه اصول سرپرستی کار فرما

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 20 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
الف‌ – مدلهاي‌ ايستا
مدل‌ مرتب‌سازي: در اين‌ روش، به‌ كارگزار در برابر كار انجام‌ شده‌ پاداش‌ داده‌ مي‌شود. حسن‌ اين‌ روش‌ در برابر پرداخت‌ ثابت‌ اين‌ است‌ كه‌ افراد با قابليت‌ بالاتر وارد اين‌گونه‌ مشاغل‌ مي‌شوند، زيرا هرچه‌ كارايي‌ فرد بالاتر باشد و وظيفه‌ تعيين‌ شده‌ سريعتر و به‌نحو مطلوبتري‌ انجام‌ شود، دستمزد بيشتري‌ هم‌ پرداخت‌ خواهدشد. اين‌ امر سبب‌ مي‌شود بنگاهي‌ كه‌ از اين‌ روش‌ استفاده‌ مي‌كند، نسبت‌ به‌ بنگاه‌ با حقوق‌ ثابت‌ كارايي‌ بيشتري‌ داشته‌ باشد؛ هم‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ انگيزه‌ بيشتري‌ براي‌ كاركردن‌ مي‌دهد و هم‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ افراد با كيفيت‌ بالاتر جذب‌ مي‌شوند. تنها نكته‌ اين‌ است‌ كه‌ در اين‌ روش‌ هزينه‌ مونيتور كردن‌ و نظارت‌ بر كارگزار نبايد زياد باشد.
ساير روشهاي‌ پرداخت‌ جبراني: برخي‌ ديگر از روشهاي‌ پرداخت‌ جبراني‌ به‌ مديران‌ عبارتند از:
O پرداختهاي‌ مبتني‌ بر كارايي‌ بلندمدت‌ كه‌ در آن‌ براساس‌ كارايي‌ طي‌ سه‌ يا پنج‌ ساله‌ پرداخت‌ انجام‌ مي‌شود؛
O طرحهاي‌ بازنشستگي.
فهرست مطالب و اسلایدها:

کارفرما

مقدمه‌

روشهاي‌ ايجاد انگيزش‌

ساختار دستمزد و سيستم‌ پرداخت‌ انگيزشي‌

جمع‌بندي‌

دانلود فایل