دریافت پاورپوینت کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه نوشته احد فرامرز قراملكی‏ با کد 31059

اخلاق حرفه ای در مدرسه ,پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مدرسه ,جزوه اخلاق حرفه ای در مدرسه ,خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه قراملکی,ppt اخلاق حرفه ای در مدرسه,پاورپوینت کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه,کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه pdf

پاورپوینت کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه نوشته احد فرامرز قراملكی‏

پاورپوینت کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 286 اسلاید: 

فهرست مطالب: 
فصل اول: چیستی (آموزش) و (پرورش) 
1- آموزش و پرورش 
2- آموزش 
3- تدریس 
4- کارآموزی 
نگاه فرآیندی به کار معلمی 
تغییر: مفهوم کانونی در معلمی 
فصل دوم: معلمی ، شغل یا حرفه 
گونه های کار 
اهمیت تمایز شغل انگاری از حرفه انگاری در تعلیم و تربیت 
حرفه گرایی و مولفه های آن 
فصل سوم: مرام اخلاقی و تعهد حرفه ای فرصت ارزیابی خویش 
از خودانگاری تا خودشناسی 
پرسشنامه سنجش تعهد حرفه ای 
تعریف مرام اخلاقی 
تعهد حرفه ای چیست؟
نشانه های تعهد حرفه ای
فصل چهارم : اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت
از فردگرایی تا نگرش سیستمی
چیستی اخلاق
گونه های چهارگانه رفتار ارتباطی تمایز چهارگونه کنش
تعامل با خود، بنیان تعامل با دیگران
احترام به حقوق ، ترازوی شهروندی
اخلاق حرفه ای
اخلاق تعلیم و تربیت فردگرا و سازمان گرا
رهیافت های سازمانی به حرفه آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت در ایران
تعلیم و تربیت در مصر باستان
تعلیم و تربیت به مثابه یک سیستم
فعالیت های حرفه ای در مدارس
نقش منابع در فعالیت های حرفه ای مدارس
فصل پنجم: یاددهی ، نه به گفتار
نقش الگویی معلم
شوون مختلف معلم
تاثیر معلم بر اخلاق شهروندی و اخلاق حرفه ای جامعه
ابعاد گوناگون خاصیت یاددهی معلم
فصل ششم : از مدیریت بر خود تا مدیریت مدرسه
تعامل با خود، بنیان تعامل با دیگران
بنیان مدیریت بر خود
ابعاد مدیریت بر خود
اثار مدیریت بر خود
فصل هفتم: اخلاق مدیریت کلاس
1- بهره وری آموزشی
کیفیت آموزشی
امانت داری در حرفه معلمی
از امانت داری تا بهره وری
نخست امانت داری در ودیعه
دوم امانت داری در حرفه
امانت داری در معلمی
نقش بهره وری در توسعه
بهره وری آموزشی چیست؟
بهره وری و مدیریت زمان
فرصت ارزیابی خود
فصل هشتم: اخلاق مدیریت کلاس
2- مواجهه اخلاقی با سوال دانش آموز
پایه های مواجهه اخلاقی با سوال
اصول مواجهه اخلاقی با سوال
مواجهه غیراخلاقی با سوال
فصل نهم : اخلاق مدیریت کلاس
3- اقتدار همراه با صمیمیت
در دام برادران دروغین
چهار سبک ارتباطی عمده
ملاک ها و ویژگی ها
فصل دهم: از مدیریت زبان تا مدیریت کلاس
مدیریت زبان
گفتار استوار
سنجش، آنگاه گفتار
مجالی برای محاسبه خود
مقایسه زبان گفتاری و زبان کالبدی
مقایسه گفتار و رفتار
ابزار کدام هدف
فصل یازدهم: مدرسه به مثابه سازمانی اخلاقی
ویژگی های مدرسه اخلاقی
صاحبان حق در محیط حرفه ای مدرسه
اصول عام اخلاقی در رهبری مدرسه
فصل دوازدهم: مسوولیت های اخلاقی مدرسه
1- خطی مشی اخلاقی مدرسه در قبال حقوق دانش آموزان
فصل سیزدهم: مسوولیت های اخلاقی مدرسه
2- حقوق معلمان و همکارا و مسئوولیت مدرسه
خط مشی اخلاقی مدرسه در قبال حقوق معلمان
خط مشی اخلاقی مدرسه در قبال همکاران
فصل چهاردهم: مسئولیت های اخلاقی مدرسه
3- حقوق همسایه
جایگاه حقوق همسایه در زیست اخلاقی
خط مشی اخلاقی مدرسه در قبال حقوق همسایه ها
مسئولیت اجتماعی مدرسه

دانلود فایل