دریافت پاورپوینت کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات (نت) نوشته علی حاج شیر محمدی با کد 27896

پاورپوینت کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات (نت) نوشته علی حاج شیر محمدی,پاورپوینت برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات,نکات کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات,خلاصه کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات,کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات (نت) نوشته علی حاج شی

پاورپوینت کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات (نت) نوشته علی حاج شیر محمدی

پاورپوینت کتاب برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات (نت) نوشته علی حاج شیر محمدی در قالب pptx، در حجم 144 اسلاید، شامل:
فصل اول :مدیریت فنی (حفاظت فنی،تروتکنولوژی) 
فصل دوم :شرایط فعلی نگهداری وتعمیرات وامور مدیریت فنی در صنایع ایران 
فصل سوم :برنامه ریزی وکنترل در نگهداری وتعمیرات 
فصل چهارم :مراحل سازماندهی امور نگهداری و تعمیرات 
فصل پنجم :سطح تمرکز سرویسهای فنی 
فصل ششم :چارچوب فعالیتهای امور مدیریت فنی 
فصل هفتم :تشکیلات سازمانی
فصل هشتم :وظایف دفتر برنامه ریزی نت
فصل نهم :بازرسیهای فنی وتعمیرات پیشگیرانه
فصل دهم :ارتباطات سازمانی
فصل یازدهم :سرویسهای قابل دریافت از پیمانکاران
فصل دوازدهم :اطلاعات ومدارک پشتیبانی فنی
فصل سیزدهم :سیستمهای اطلاعات بازتابی
فصل چهاردهم :انبار قطعات یدکی ولوازم مصرفی نت
فصل پانزدهم: نکات قابل مطالعه هنگام تصمیم گیری در مورد خرید ماشین الات
فصل شانزدهم :کاربرد کامپیوتر در برنامه ریزی کنترل امور نت
فصل هفدهم :احتمالات وکاربرد ان در مهندسی نت
فصل هجدهم :قابلیت اطمینان وشاخص های ارزیابی
فصل نوزدهم :تئوریهای مهندسی نت
فصل بیست :کنترل موجودی انبار قطعات یدکی
فصل بیست و یکم :کاربردهای اقتصادمهندسی در نت
فصل بیست ودو :شبیه سازی وکاربردهای ان در مهندسی نت
فصل بیست وسوم :کاربردهای تئوری صف در مهندسی نت
فصل بیست وچهارم :معرفی نگهداری وتعمیرات فراگیر(TPM)

دانلود فایل