دریافت پاورپوینت کتاب حقوق مالی و مالیه عمومی نوشته ابوالفضل رنجبری و علی بادامچی با کد 31299

کتاب حقوق مالی و مالیه عمومی, ابوالفضل رنجبری , علی بادامچی ,پاورپوینت کتاب حقوق مالی و مالیه عمومی,پاورپوینت کتاب حقوق مالی,خلاصه کتاب حقوق مالی و مالیه عمومی,ppt مالیه عمومی,,خلاصه مالیه عمومی,خلاصه حقوق مالیه عمومی,نکات مهم درس حقوق مالی

پاورپوینت کتاب حقوق مالی و مالیه عمومی نوشته ابوالفضل رنجبری و علی بادامچی

پاورپوینت کتاب حقوق مالی و مالیه عمومی نوشته ابوالفضل رنجبری و علی بادامچی در قالب pptx و در حجم 214 اسلاید: 


فهرست مطالب: 
فصل اول: 
کلیات 
فصل دوم:  
مالیه عمومی در اسلام 
فصل سوم:  
منابع حقوق مالی 

فصل چهارم:
مخارج و در آمدهای عمومی
فصل پنجم: 
اصول مالیات 

فصل ششم:
منابع مالیاتی در ایران
فصل هفتم:
تشخیص مالیات

فصل هشتم:
وصول مالیات
فصل نهم:
دادرسی مالیاتی

فصل دهم:
بودجه
فصل یازدهم:
اصول بودجه

فصل دوازدهم:
تهیه و پیشنهاد بودجه

فصل سیزدهم:
تصویب بودجه 
فصل چهاردهم:
اجرای بودجه
فصل پانزدهم:
نظارت بر اجرای بودجه 
فصل شانزدهم:
خزانه

دانلود فایل