دریافت پاورپوینت کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی با کد 31510

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک , روان شناسی فیزیولوژیک ,خداپناهی,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک

پاورپوینت کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی

پاورپوینت کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی در قالب pptx و در حجم 590 اسلاید:  

فهرست مطالب کتاب: 
بخش اول: مبانی روان‌شناسی فیزیولوژیک 
   فصل اول: تعریف و روشهای تحقیق روان‌شناسی فیزیولوژیک 
   فصل دوم: ساختار و کنش سلولهای دستگاه عصبی 
   فصل سوم: سیناپسهای تحریکی و بازداری
   فصل چهارم: ساخت دستگاه عصبی
بخش دوم: ادراک و حرکت
   فصل پنجم: دستگاه دیداری
   فصل ششم: دستگاه شنیداری، تعادل و حساسیت تنی ـ احشایی
   فصل هفتم: دستگاه چشایی و بویایی
   فصل هشتم: دستگاه حرکتی
بخش سوم: رفتارهای انگیزشی
   فصل نهم: مکانیزم دقت، توجه و هشیاری
   فصل دهم: چرخه‌های زیستی و مکانیزم خواب
   فصل یازدهم: انگیزش
   فصل دوازدهم: هیجان
بخش چهارم: یادگیری و تفکر
   فصل سیزدهم: زبان و گفتار
   فصل چهاردهم: یادگیری و حافظه
   فصل پانزدهم: بیماریهای روانی و مغز
توجه
برای دریافت هر فصل به صورت مجزا اینجا کلیک کنید

دانلود فایل