دریافت پاورپوینت کتاب مباني مديريت منابع انساني نوشته سيد رضا سيد جوادين (300 اسلاید) با کد 29957

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سید جوادین,مبانی مدیریت منابع انسانی,کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی سید جوادین,پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی سید جوادین,پاورپوینت مدیریت منابع انسانی,سید جوادین,سید رضا سیدجوادین

پاورپوینت کتاب مباني مديريت منابع انساني نوشته سيد رضا سيد جوادين (300 اسلاید)

پاورپوینت کتاب مباني مديريت منابع انساني نوشته سيد رضا سيد جوادين در قالب pptx و در حجم 300 اسلاید: 

فهرست مطالب: 
فصل یکم: 
نگرشي به مديريت در ابعاد اداره انساني 
فصل دوم: 
سير تحول مديريت منابع انساني 

فصل سوم: 
اهداف سازمان و طراحي مشاغل 
فصل چهارم: 
تجزيه و تحليل شغل 
فصل پنجم: 
برنامه ريزي نيروي انساني 
فصل ششم: 
تامين نيرو انتخاب و كارمنيابي 
فصل هفتم: 
جبران خدمات  
فصل هشتم:
طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل
فصل نهم:
 آموزش و نقش ان در توسعه انساني
فصل دهم: 
كار راهه يا توسعه مسير شغلي 
فصل یازدهم: 
رزيابي عملكرد
فصل دوازدهم:
روابط كاركنان
فصل سیزدهم:
 انضباط 
فصل چهاردهم: 
بهداشت ايمني و خدمات رفاهي
فصل پانزدهم:
روش هاي جدايي

دانلود فایل