دریافت پاورپوینت کليات طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي با کد 31503

اهداف طرح,,,اقدامات,,,برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري,,,چرخه اقدامات,,,نقشهاي موثر در برنامه

پاورپوینت کليات طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي

پاورپوینت کليات طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي

قسمتی از اسلایدها  
امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گرديده است. 

در وزارت نیرو نيز از ابزارها و سامانه‌هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات براي کنترل صنعتي استفاده مي‌شود که بدون بکارگيري آنها برخي از عمليات جاري صنعتي غيرممکن و يا غير اقتصادي خواهد شد.

به مخاطره افتادن هريک از سامانه‌هاي عملياتي و اطلاعاتي فوق و يا سامانه‌هاي مشابه مي‌تواند از کار افتادن سرویس‌های وزارت نیرو شده و تبعات اجتماعي، سياسي و امنيت ملي به وجود آورد.

یک بدافزار کامپیوتری می‌تواند به راحتی باعث نابودی یک نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و … شود.

امروزه بدافزارها، جنگ افزارهای نوین هستند.

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

اهداف طرح

اقدامات

برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري

چرخه اقدامات

نقشهاي موثر در برنامه

دانلود فایل