دریافت کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن با کد 27901

خانواده معمولی در نقاشی کودکان ,طلاق نزد مادر در نقاشی کودکان,سطح ترسیمی خانواده آشفته در نقاشی کودک,پدر فوت شده در نقاشی کودک,پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده

کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن

کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن در قالب pptx  در حجم 58 اسلاید:

فهرست مطالب: 
راست برتر 
خانواده معمولی در نقاشی کودکان  
سطح ترسیمی خانواده معمولی در نقاشی کودک 
سطح ساخت صوری 
سطح محتوای نقاشی و تفسیر روان تحلیلگری (در مقایسه با خانواده واقعی) 
مکانیزم های دفاعی 
چگونگی بیان گرایش ها و دفاع های من در ترسیم 
تفسیر نهایی
طلاق نزد مادر در نقاشی کودکان
سطح ترسیمی خانواده طلاق نزد مادر در نقاشی کودک
سطح ساخت صوری
سطح محتوای نقاشی و تفسیر روان تحلیلگری (در مقایسه با خانواده واقعی)
مکانیزم های دفاعی در نقاشی طلاق نزد مادر
چگونگی بیان گرایش ها و دفاع های من در ترسیم
تفسیر نهایی
چپ برتر
خانواده آشفته
سطح ترسیمی خانواده آشفته در نقاشی کودک
سطح ساخت صوری
سطح محتوای نقاشی و تفسیر روان تحلیلگری (در مقایسه با خانواده واقعی)
مکانیزم های دفاعی در نقاشی
چگونگی بیان گرایش ها و دفاع های من در ترسیم
تفسیر نهایی
پدر با تاب آوری کم (به مواد مخدر) یا وابستگی غیرمجاز به مواد مخدر
سطح ترسیمی خانواده
سطح ساخت صوری
سطح محتوای نقاشی و تفسیر روان تحلیلگری (در مقایسه با خانواده واقعی)
مکانیزم های دفاعی در نقاشی
چگونگی بیان گرایش ها و دفاع های من در ترسیم
تفسیر نهایی
مادر قطع نخاعی
سطح ترسیمی خانواده
سطح ساخت صوری
سطح محتوای نقاشی و تفسیر روان تحلیلگری (در مقایسه با خانواده واقعی)
مکانیزم های دفاعی در نقاشی
چگونگی بیان گرایش ها و دفاع های من در ترسیم
تفسیر نهایی
پدر فوت شده
سطح ترسیمی خانواده پدر فوت شده در نقاشی کودک
سطح ساخت صوری
سطح محتوای نقاشی و تفسیر روان تحلیلگری (در مقایسه با خانواده واقعی)
مکانیزم های دفاعی در نقاشی
چگونگی بیان گرایش ها و دفاع های من در ترسیم
تفسیر نهایی

دانلود فایل