دریافت گزارش کارورزی یک رشته مشاوره با کد 31437

نمونه گزارش کارورزی مشاوره مدرسه,کارورزی 1 مشاوره,کارورزی رشته مشاوره,نمونه گزارش کارورزی 1 رشته مشاوره,نمونه گزارش کارورزی رشته مشاوره خانواده,کارورزی مشاوره در مدرسه,گزارش کارآموزی رشته مشاوره,گزارش کارورزی مدرسه

گزارش کارورزی یک رشته مشاوره

گزارش کارورزی یک رشته مشاوره در قالب word و در حجم 41 صفحه: 

بخشی از متن:
مقدمه
برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها، تعمیق تجربیات و توسعه شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند. این فرآیند از مشاهده مسائل فیزیکی، آموزشی ،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارت های یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه حرفه ای ختم می شود. مطالعه مسئله های آموزشی-تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است. فرصت های یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیت های واقعی، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع با پشتوانه نظری و پژوهشی جهت پاسخ به مسئله های آموزشی-تربیتی تدارک ببیند. در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهند بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت های تربیتی- آموزشی را با ارائه شواهدی از پژوهش ها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است. در کارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیت های واقعی و انطباق آن با یافته های نظری را کسب کرده و ظرفیت های حرفه ای خود را توسعه خواهند داد. هدف این مرحله ازکارورزی آشنایی با مسائل مدارس، توصیف و تفسیر وضعیت امکانات فیزیکی ، رویدادهای تربیتی وآموزشی مورد مشاهده در مدارس همراه با علت یابی و ارائه راه حل وارائه گزارش با تاکید بر استفاده از منابع مناسب علمی ،هدایت معلم راهنما وایده های خلاقانه است. 

فهرست                                                                       
چکیده                                                                                            
کلید واژه ها
مقدمه
اهداف کارورزی
فصل اول : معرفی وضعیت فیزیکی مدرسه
مقدمه
معرفی کامل مدرسه 
ارائه راه حل ها و پشنهادات
 گزارش روایی
فصل دوم : معرفی وضعیت ساختاری-اداری مدرسه
مقدمه
شرح وظایف کادر مدرسه
ارائه راه حل ها و پشنهادات
گزارش روایی
فصل سوم : معرفی وضعیت آموزشی تربیتی مدرسه
مقدمه
گزارش های روزانه
گزارش روایی   
فصل چهارم : معرفی وضعیت عاطفی مدرسه
مقدمه
توصیف شرایط عاطفی مدرسه
ارائه راه حل ها و پشنهادات
گزارش روایی                                             
تجزیه و تحلیل گزارش ها به شیوه کدگذاری
ارتباط بین مضامین
نتیجه گیری کلی گزارش 
نیایش 
منابع و مواخذ

دانلود فایل