محاسبه متغیرهای مالی شرکت دوده صنعتی از سال 80 الی 89 | ویرایش نو baran

محاسبه متغیرهای مالی شرکت دوده صنعتی از سال 80 الی 89 اهرم مالی,نسبت قیمت به سود,ارزش بازارری به دفتری,اندازه,ضریب بتا,اهرم مالی صنعت,نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال),بازده غیر عادی محاسبه متغیرهای مالی شرکت دوده صنعتی از سال 80 الی 89
دسته: مدیریت مالی- حسابداری
فرمت:Excel
این فایل شامل متغیرهای اهرم مالی، نسبت قیمت به سود، ارزش بازاری به دفتری، اندازه، ضریب بتا، اهرم مالی صنعت، نسبت تمرکز(شاخص هرفیندال) و بازده غیر عادی شرکت دوده صنعتی در فاصله زمانی سالهای 80 الی 89 می باشد.

 

دانلود فایل