مقاله ترجمه شده مدیریت مالی (صورتهاي مالي مبنا) – The accounting process Financial Statements Th | ویرایش نو baran

مقاله ترجمه شده مدیریت مالی (صورتهاي مالي مبنا) – The accounting process Financial Statements Th مقاله ترجمه شده مدیریت مالی (صورتهاي مالي مبنا) , The accounting process Financial Statements Th,,مدیریت مالی,صورتهاي مالي مبنا,صورت مالي چيست؟,The accounting process ,Financial Statements ,The Accounting Equation ,Chart of Accounts The accounting process
Financial Statements
The Accounting Equation
Chart of Accounts
________________________________________

Chapter 2 introduces you to the basic financial statements used to communicate a company’s financial information to outsiders – parties other than the company’s directors and managers, who are the ‘insiders.’

مدیریت مالی
صورتهاي مالي مبنا
صورت مالي چيست؟ چه چيزي را نشان مي دهد ؟ چرا بايد به آن توجه كرد؟
اينها سوالات خوبي هستند و پاسخي هم دارند.
يك واحد تجاري جدا از مالكان آن، يك واحد تجاري مي بايست اسناد مالي خود را حفظ كند .اين كار مستلزم وجود يك سري قوانين فدرال و ايالتي است . اما حتي اگر قوانين وجود نداشته باشد، حفظ اسناد، معقولانه به نظر مي رسد . شركتهاي تجاري كالاها و خدمات مهمي را براي اعضاي جامعه تأمين مي كنند . براي مرد شغل ايجاد مي كنند ، با مالياتي كه مي پردازند جاده ها بازسازي مي شود و پاركها و مدارس ساخته مي شوند و اين آرزوي تمام مردم است كه شركتهاي تجاري جامعة آنها موفق باشند .

 

دانلود فایل