پاورپوینت آخرت گرایی | ویرایش نو baran

پاورپوینت آخرت گرایی پاورپوینت, آخرت, گرایی, نوع فایل power point

قابل ویرایش 38 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

در باره حقيقت انسان دو ديدگاه وجود دارد:

1- مادي: كساني كه هستي را با ماده برابر مي دانند يا انسان را پديده اي كاملاً مادي تلقي مي كنند و تمام قوانين حاكم بر حقيقت انسان را مادي مي دانند.

2- الهي: اين گروه علاوه بر بعد مادي انسان، بعد غير مادي او را نيز اعتقاد دارند و براي انسان علاوه بر بدن مادي، حقيقتي به نام ، روح، قائلند.

بعد گرايشي انسان

بعد گرايشي، همان تمايلاتي اند كه با روح انسان سرشته شده اند. هر انساني ذاتاً از اين گرايشها – هر چند در حد ضعيف و نهفته- بهره مند است

گرايشهاي انسان به دو دسته تقسيم مي شوند:

1- گرايش هاي حيواني: اين گرايش ها ميان حيوان و انسان مشترك اند. مانند: گرايش به حفظ ذات و صيانت از خود و ميل به جنس مخالف، اين گرايش ها را غريزه هم مي گويند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

در باره حقيقت انسان دو ديدگاه وجود دارد:

گرايشهاي انسان به دو دسته تقسيم مي شوند:

گرايش هاي حيواني

گرايش هاي انساني

رابطه دنيا و آخرت‏

تعريف و اهميت معاد

اهميت

نظر قرآن کریم

نمونه هاي مشابه معاد

براهين معاد

برهان فطرت

برهان عدالت

برهان معقوليت

ماهيت مرگ

معناي لغوي مرگ

شباهت مرگ به خواب‏

آيا مرگ عدمي است؟

مرگ؛ سنت حتمي و همگاني

وحشت از مرگ

انواع مرگ

مرگهاي دشوار و آسان

مرگ تن و قلب

مرگ فرد و جامعه

مرگ افتخار آميز(شهادت)

قبر و عالم برزخ

اوصاف قيامت روز حساب

گواهان روز رستاخيز

راه رسيدن به بهشت

راهکارهای تثبیت معادباوری

 

دانلود فایل