پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی | ویرایش نو baran

پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی پاورپوینت, اصول ,کلی ,دستگاه های, آزمایشگاهی, تشخیص ,طبی نوع فایل: power point

قابل ویرایش 29 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

دستگاه های آزمایشگاهی تشخیصی- طبی در تشخیص ، بررسی و تحقیقات کاربرد بسزایی دارند .

برای درک خصوصیات کلی دستگاه ها , می بایست اطلاعاتی را در مورد خواص دستگاه ها و بهینه بودن مقادیر قابل اندازه گیری ، مورد بررسی قرار داد .

برای این منظور ابتدا یک سری از اصطلاحات و واژه های مربوط به سیستمها , مورد بحث قرار می گیرد .

ایمنی الکتریکی دستگاهها و بیمارستانها

از آنجایی که تمامی وسایل تشخیص آزمایشگاهی با جریان الکتریکی کار می کنند، بنا براین مسایل ایمنی و حفاظت در برابر جریانهای الکتریکی از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که تمامی تکنسین ها و اپراتورهای این دستگاهها باید این نکات را به کار گرفته تا از خطر برق گرفتگی در امان باشند.

از پارامترهای مهمی که در ایجاد خطر برق گرفتگی برای انسان وجود دارد، می توان شدت جریان، مسیر عبور جریان و فرکانس جریان را ذکر کرد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

دستگاه یا سیستم

شرایط مبدل ها

تقسیم بندی مبدل ها

خواص کلی دستگاه ها

ایمنی الکتریکی دستگاهها و بیمارستانها

برق گرفتگی

موضوعهاي اساسي در ايمني الکتريکي بيمارستان

 

دانلود فایل