پاورپوینت روشها و فرایند های نوین یاددهی و یادگیری | ویرایش نو baran

پاورپوینت روشها و فرایند های نوین یاددهی و یادگیری روشها و فرایند یاددهی, فرایندهای نوین یاددهی , روشهای نوین یاددهی و یادگیری,پاورپوینت روشها و فرایند های نوین یاددهی و یادگیری,الگوی تدریس کارایی,دریافت مفهوم,بارش فکری,کاوشگری,طرحهای شبکه ای,الگوی تدریس و پژوهش پاورپوینت با موضوع :
روشها و فرایند های نوین یاددهی و یادگیری

در روش کارآیی تیم مربی درس ارائه نمیدهد بلکه ابزار یادگیری را توزیع میکند. و به دانش اموزان کمک میکند تا فرایند یادگیری خویش را …..
تعداد اسلاید : 60

فهرست مطالب

الگوی تدریس کارایی
دریافت مفهوم
بارش فکری
کاوشگری
طرحهای شبکه ای
الگوی تدریس و پژوهش

 

دانلود فایل