پاورپوینت ساخت و تغییر شکل خود براساس خود پنداره | ویرایش نو baran

پاورپوینت ساخت و تغییر شکل خود براساس خود پنداره پاورپوینت ساخت و تغییر شکل خود براساس خود پنداره,پاورپوینت خود پنداره

پاورپوینت ساخت و تغییر شکل خود براساس خود پنداره
در روانشناسی خود عبارت از مجموعه ویژگی هایی فردی است که موجب تفاوت از دیگران یا شباهت او با دیگران میشود.
به نظر روانشناسان اجتماعی، خود بر صفات ذاتی فرد استوار نیست، بلکه به تدریج و با سوگیری های کنش های متقابل ساخته میشود .
منظور این است که محیط به فرد شکل میدهد. بدین معنا اگر بدن معنا اگر زادگاه و محل زندگی شما جای دیگری بود شخص کاملا متفاوت از حالا با آمده بودید.

 

دانلود فایل