پاورپوینت طراحی مسیر راه | ویرایش نو baran

پاورپوینت طراحی مسیر راه دانلود پاورپوینت طراحی مسیر راه,طراحی مسیر راه,پاورپوینت مسیر راه,نیمرخ طولی و عرضی راه,پاورپوینت محاسبات طراحی مسیر راه,طراحی و مسیر احداث راه,راهسازی,پاورپوینت طراحی مسیر راه,مسیر راه توضیحات:
فایل پاورپوینت طراحی مسیر راه،در حجم 102 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

در این فایل به معرفی مسیر راه ها و چگونگی طراحی و احداث یک مسیر (با ارائه روابط و فرمول های طراحی راه)پرداخته شده است.

مراحل احداث مسیر راه:
مطالعات اولیه و طرح مقدماتی مسیر
تهیه نقشه توپوگرافی بزرگ مقیاس
طرح نهایی مسیر
ایجاد شبکه مسطحاتی و ارتفاعی در اطراف مسیر و پیاده سازی مسیر
تهیه نیمرخ طولی از مسیر و انتخاب خط پروژه
تهیه نیمرخ عرضی و انتخاب خط پروژه عرضی
محاسبخ حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی
برآورد هزینه احداث راه
تجهیز کارگاه و اجرای عملیات راه سازی

این فایل با فرمت پاورپوینت در 102 اسلاید غیرقابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت پارک شهری(16 اسلاید)

 

دانلود فایل