پاورپوینت فصل چهارم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (شناسایی باورها) نوشته راجر کافمن | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل چهارم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (شناسایی باورها) نوشته راجر کافمن پاورپوینت ,کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی, راجر کافمن, جری جان هرمن ,عباس بازرگان‌ هرندی, فریده مشایخ ,پاورپوینت کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی,خلاصه کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی,

پاورپوینت فصل چهارم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (شناسایی باورها) نوشته راجر کافمن، جری جان هرمن ترجمه عباس بازرگان‌ هرندی، فریده مشایخ در قالب pptx  و در حجم 11 اسلاید:


بخشی از متن:
از جمله وظایف اولیه که طی فرایند برنامه ریزی استراتژیک پس از انتخاب سطح برنامه ریزی ، باید انجام گیرد شناسایی باورهاست . باورها از دیدگاه های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد و در سه سطح : فراسوی کلان ( جامعه و جهان ) ، کلان (سازمان ) و خرد ( فرد یاگروه های کوچک )  تقسیم بندی می شوند . 
باورها در رابطه با ارزشهای کمال گرایی و زیباشناسی ،اجتماعی سیاسی و اقتصادی می باشند بیانیه باورها ممکن است همچنین شامل مجموعه ای از باورهای مشخص افراد ذی نفع یک سازمان باافراد علاقه مند به آن باشد مثلا در باره ی یک مدرسه می توان به آسانی باورهای ممکن زیر را بررسی کرد :

 

دانلود فایل