پاورپوینت فلوئور | ویرایش نو baran

پاورپوینت فلوئور پاورپوینت فلوئور,پاورپوینت, فلوئور, نوع فایل power point

قابل ویرایش 13 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

فلوئور عنصری طبیعی است که تقریباً در تمام آب های آشامیدنی و خاک یافت می شود. اگر چه محتوای فلوئور آنها در سراسر دنیا بسیار متفاوت می باشد . اگر چه فلوئور به عنوان یکعنصر ضروری در نظر گرفته نمی شود، ولی این آنیون برای سلامتی استخوان ها و دندان مهم شناخته شده است. یک اسکلت با اندازه متوسط mg5/2 فلوئو دارد.

به علت اثرات مفید فلوئور

بر مینای دندان که سبب حداکثر مقاومت به پوسیدگی های دندانی می شود .

اثرات آن روی هیدروکسی آپاتیت اسکلتی ، فلوئور عنصر مهمی محسوب می شود.

فلوئور از طریق ممانعت آنزیمی به عنوان یک عامل ضد میکروبی در حفره دهان عمل میکند .

فهرست مطالب و اسلایدها

عملکـــــــرد

کمبـــود

منابع غذایی و دریافت

مسمومیت

 

دانلود فایل