پاورپوینت نحوه تحلیل محتوای کتاب های درسی | ویرایش نو baran

پاورپوینت نحوه تحلیل محتوای کتاب های درسی پاورپوینت نحوه ی تحلیل محتوای کتب درسی,پاورپوینت کتاب راهنمای عملی تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی نوشته دکتر محمد نوریان,راهنمای عملی تحلیل محتوای کتاب های درسی دروس ابتدایی,تحلیل محتوای متن نوشتاری درس,چگونگی تحلیل کتاب درسی, نحوه ی تح

پاورپوینت کتاب راهنمای عملی تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی تالیف :دکتر محمد نوریان  /انتشارات شورا 

بخشی از متن:
فصل اول:کلیاتی در مورد کتاب درسی 
جایگاه کتاب درسی:
1-مهمترین ابزار یادگیری است
2- نقش محوری را در فرایند یاددهی –یادگیری به عهده دارد
تعریف (ازنظر یونسکو):
کتاب درسی وسیله ی اصلی یادگیری است که برای دستیابی به مجموعه خاصی از نتایج آموزشی طراحی شده است و از متن ،تصویر، متن و تصویرتشکیل شده است،وبطور سنتی مجموعه ای چاپی و مجلدی است که آسان سازی و توالی یادگیری را هدایت و راهنمایی می کند.

آیا کتاب درسی به تنهایی می تواند باعث یادگیری شود؟یا به تنهایی کافی است؟
البته که خیر
ما در کنار کتاب درسی به مواد یادگیری نیاز داریم
حالا تعریف مواد یادگیری چیست؟
هر شکلی از رسانه است که یک طرح یادگیری را حمایت کرده و اغلب برای کمک به کتاب درسی مورد استفاده قرار می گیرد.
برخی از این مواد یادگیری عبارتنداز:
کتابهای کار،نمودارها،بازی های آموزشی،نوارهای صوتی و تصویری،پوسترها و متون کمکی برای خواندن
فهرست مطالب:
فصل اول:کلیاتی در مورد کتاب درسی
جایگاه کتاب درسی
آیا کتاب درسی به تنهایی می تواند باعث یادگیری شود؟یا به تنهایی کافی است؟
نقش کتاب های درسی
چرا معلمان در کلاس های خود اقدام به جزوه نویسی می کنند؟
چرا برخی از معلمان با وجود تلاش گسترده و چند جانبه در زمینه تولید یک کتاب درسی نسبت به کارآیی آن تردید دارند؟
برخی از آگاهی ها که انتظار می رود معلم از کتاب درسی داشته باشد 
سوال
ساختار و ویژگی های کتاب های درسی 
چرا اهداف آموزشی در کتاب های درسی باید نوشته شود؟
کار عملی این فصل
فصل دوم: تحلیل محتوای متن نوشتاری درس
انواع روش های تحلیل محتوای متن نوشتاری
تحلیل محتوای توصیفی
مراحل این تحلیل
تحلیل محتوای استنباطی
روش ویلیام رومی
ارزشیابی متن درس به روش ویلیام رومی
فصل چهارم و هفتم
تحلیل محتوای تصاویر درس
هدف از تصاویر در کتابها
هماهنگی بین تصویر و متن
ویژگی های تصویر های آموزشی
فنون تاکید
تفاوت در اندازه
شکل قاب متفاوت تصاویر
رنگ متفاوت
نوشته
علائم ویژه
پایان
درس : تحلیل محتوای کتاب درسی 2
تعداد واحد: 2        یک واحد تئوری ویک واحد عملی
تعداد ساعت تشکیل در هفته 3 ساعت 
حضور و غیاب : 
هر دانشجو در این درس  4 جلسه مجاز به غیبت است پس ………………..
لطفاً قبل از ورود استاد در کلاس حضور داشته باشید
منبع این واحد:
راهنمای عملی تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی
تالیف :دکتر محمد نوریان  /انتشارات شورا
ارزشیابی:
20نمره امتحان پایانی
20نمره فعالیت کلاسی(2نمره جایزه برای گروه هایی که ارائه کلاسی داشته باشند)
فعالیت کلاسی متشمل بر:
 تحلیل کتاب درسی توسط اعضای گروه(دو نفر)(12نمره)
ارائه کلاسی (6 نمره)(2نمره جایزه برای گزارش کلاسی است)
گزارش نهایی(4 نمره)

چگونگی تحلیل کتاب درسی:
هر گروه یک کتاب درسی از کتابهای دوره ابتدایی را انتخاب کرده و هر هفته فصلی از منبع خوانده می شود کتاب درسی را طبق آنچه که در فصل های منبع است تحلیل شود
 قسمت دیگر مر بوط به گزارش پایانی این تحلیل است که جمع بندی این گزارشات است که به صورت تایپی، مجلد و دارای فهرست بندی و… همراه با سی دی آن تحویل داده می شوددر روز امتحان.
کل این فرایند 16 نمره دارد.
ارائه کلاسی :
این ارائه دارای 6 نمره است.
که هر گروه در 20 دقیقه تحلیل های خود را به صورت پاور پوینت برای کلاس ارائه می دهند. این ارائه که از بعد از عید شروع می شود

 

دانلود فایل