پاورپوینت کتاب سیاست گذاری آموزشی (فرآیند، موضوعات و تاثیرگذاری) نوشته لس بل | ویرایش نو baran

پاورپوینت کتاب سیاست گذاری آموزشی (فرآیند، موضوعات و تاثیرگذاری) نوشته لس بل کتاب سیاست گذاری آموزشی,خلاصه کتاب سیاست گذاری آموزشی,پاورپوینت سیاست گذاری آموزشی,ppt سیاست گذاری آموزشی, لس بل ,هوارد استیونسون, ترجمه فاطمه حمیدی فر,سعید برومندفر,سیاست گذاری آموزشی,پاورپوینت سیاست گذاری آموزشی پاورپوینت کتاب سیاست گذاری آموزشی (فرآیند، موضوعات و تاثیرگذاری) نوشته لس بل و هوارد استیونسون ترجمه فاطمه حمیدی فر، سعید برومندفر، مارل مسعودی در قالب pptx و در حجم 239 اسلاید:

فهرست مطالب کتاب: 
فصل یکم: 

سیاست آموزشی چیست؟ 

فصل دوم: 
بررسی خاستگاه های تدوین سیاست

فصل سوم:
سیاست آموزشی و سرمایه انسانی

فصل چهارم:
سیاست گذاری آموزش و پرورش، شهروندی و عدالت اجتماعی

فصل پنجم:
پاسخگویی، استقلال و انتخاب

فصل ششم:
سیاست، راهبرد و رهبری

فصل هفتم:
سازگاری عدالت اقتصاد

فصل هشتم:

شهروندی و عدالت اجتماعی

فصل نهم:

نتیجه گیری

 

دانلود فایل