پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین

پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (نظریه های روانشناسان درباره دین) نوشته مسعود آذربایج | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (نظریه های روانشناسان درباره دین) نوشته مسعود آذربایج خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل دوم,نظریه های روانشناسان درباره دین,نظریه ویلیام , زیگمو,,,

پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (نظریه های روانشناسان درباره دین) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: 

شامل: 
درس سوم: نظریه ویلیام جیمز درباره دین
درس چهارم: نظریه زیگموند فروید درباره دین
درس پنجم: دیدگاه کارل گوستاو یونگ درباره دین

بخشی از متن:
 نظریه ویلیام جیمز درباره دین
ویلیام جیمز، خود را فردی معتقد و دین دار معرفی کرده و ایمان را عنصری حیاتی و اساسی در زندگی می داند.
 تولستوی، ایمان را جزء دسته ای از نیروها می شمارد که آدمی با آن زندگی می کند و می گوید
 فقدان ایمان، سکوت کامل زندگی است. ، به اعتقاد جیمز، دین انسان، عمیق ترین و خردمندانه ترین چیز در حیات اوست.
 رهیافت جیمز، بیشتر بالینی بوده و مهمترین ثمره عمرش را تدوین آزمون انتقادی مصلحت اندیشانه (پراگماتیک) برای سنجش تجربه دینی می داند.
جیمز، نخستین آزمایشگاه روانشناسی را در آمریکا و در دانشگاه هاروارد برپا کرد.
 کتاب پراگماتیسم وی، نظریه ای درباره حقیقت پیش می نهد که با ملاحظات روانشناختی در هم تنیده است.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (کلیات) نوشته مسعود آذربایجانی | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل اول کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (کلیات) نوشته مسعود آذربایجانی خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل اول,کلیات,درس اول تعریف روان‌شناسی دین,درس دوم

پاورپوینت فصل اول کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (کلیات) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: 

شامل: 
درس اول: تعریف روان‌شناسی دین
درس دوم: تاریخچه روان‌شناسی دین

بخشی از متن:
تعریف روانشناسی دین 
 روانشناسی دین، یکی از رشته های فرعی روانشناسی بوده که به مطالعه علمی دین از منظر روانشناختی می پردازد.
 بنظر تاولس، مطالعه روانشناختی درباره دین، درصدد درک رفتار دینی از را بکار بستن اصول روانشناختی بدست آمده از مطالعه رفتار غیر دینی است.
 از نظر پالتوزیان، روانشناسی دین، گستره ای است که به مطالعه باورها و اعمال دینی از دیدگاه روانشناختی می پردازد..
 روانشناسی دین عبارتست از مطالعه علمی درباره مسائل مربوط به دین و دینداری از دیدگاهی روانشناختی.
 مقصود از تحلیل روانشناختی، پیدایش، رشد، تبیین، آسیب شناسی و پیامدهای موضوعات دینی است.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (سنجش دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل چهارم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (سنجش دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل چهارم,درس هشتم تاریخچه و روش‌های سنجش دینداری,درس نهم: مشکلات

پاورپوینت فصل چهارم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (سنجش دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: 

شامل: 
درس هشتم: تاریخچه و روش‌های سنجش دینداری
درس نهم: مشکلات و محدودیتهای اندازه‌گیری دینداری

بخشی از متن:
سنجش دینداری رویکرد علوم جدید
 در دوره رنسانس (از قرن شانزده با مطالعات گالیله، نيوتن، بیکن و دیگران به ویژه با پیدایش روانشناسی علمی (در اواخر قرن نوزدهم) چارچوب کمی و تجربی را بر همه علوم از جمله روانشناسی تحمیل کرده است.
 توجه روزافزون به پرسشنامه ها و آزمون ها در عرصه ها و شاخه های گوناگون روان شناسی نیز، حکایت از پذیرش علمی و روشمند همین رویکرد در روانشناسی دارد.
 از آنجا که روان شناسی دین، به عنوان شاخه ای از روان شناسی از این قاعده بیرون نیست و رویکردهای تجربی و کمی در آن جریان دارد، سنجش و اندازه گیری باورهای دینی، گام اساسی و واسطه مهمی در تحلیل های روان شناختی از دین به شمار می آید.
تاریخچه و روش های سنجش دینداری
طبقه بندی افراد از روی ویژگی های آنان، به منظور مقایسه با یکدیگر در کتاب های دینی 
در تورات، کتاب یهودیان، «یهوه» به ژدئون در مورد انتخاب جنگجویان چنین می گوید
«برای سرکوبی دشمنان، فقط سربازانی را برگزین که بتوانند بدون خم کردن زانو از چشمه آب بنوشند».
در قرآن کریم درباره طالوت – یکی از فرماندهان لشکر بنی اسرائیل – چنین گزارش شده است
هنگامی که طالوت به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد سپاهیان را با خود بیرون برد.
 به آنان گفت: خداوند شما را به وسیله نهر آب آزمایش می کند؛ آنان که به هنگام تشنگی از آن بنوشند از من نیستند و کسانی که جز یک پیمانه با دست خود بیشتر از آن نخورند، از من هستند. پس جز عدهای کم، همگی از آن آب نوشیدند» 

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (ابعاد دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (ابعاد دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل سوم,درس ششم فهم دینداری ,درس هفتم تک بعدی ,چند بعدی بودن دین

پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (ابعاد دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 47 اسلاید: 

شامل: 
درس ششم: فهم دینداری 
درس هفتم: تکبعدی یا چندبعدی بودن دین

بخشی از متن:
ماشین گرایان 
ماشین گرایان انعطاف ناپذیر درباره روش هایی که روان شناسی باید به کار برد، به دستورالعمل معتقدند، دیگران از رویکرد شخصی یا شخص محور حمایت می کنند.
یک دیدگاه دیگر، دین را به عنوان رمز در نظر می گیرد که حامل و متضمن معناست، تکالیفی معین می کند که به مقاصد و نیت ها جهت میدهند و استعاره هایی هستند که معانی ای بیش از آنچه مستقیما بتوان بیان کرد، ابراز می کنند.
میرچا الیاده
 در مورد نمادین بودن زیان دین می گوید، اگرچه همه ابعاد و بدنه دین را پوشش نمی دهد، وجود ابعاد نمادین و رازگونه در دین انکارناپذیر است.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (آثار دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل پنجم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (آثار دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل پنجم, فواید دینداری در سطح فردی,فواید دینداری در سطح اجتماعی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (آثار دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: 

شامل: 
درس دهم: فواید دینداری در سطح فردی
درس یازدهم: فواید دینداری در سطح اجتماعی
درس دوازدهم: هزینه‌های دینداری

بخشی از متن:
فواید دینداری در سطح فردی اهداف درس
1.آرامش روان 
شاید بتوان گفت مهم ترین مشکل انسان، به ویژه در عصر کنونی، اضطراب و افسردگی و به عبارت عام تر، نبودن آرامش روانی و اطمینان قلبی است. به همین دلیل است که برخی دانشمندان، دوران کنونی را عصر اضطراب می نامند.
 آرامش روانی، گمشده انسان است و او با تمام وجود در پی دستیابی به آن است. گاه فرد در تشخیص مصداق اشتباه می کند و برای رسیدن به این آب گوارا، دنبال سراب می رود
از دیدگاه دین، یگانه چیزی که می تواند این نیاز را برآورده کند، یاد خداست.
 قرآن کریم با تأكيد تمام، اعلام می کند که آرامش روان، فقط در سایه توجه به خداوند امکان پذیر است: «ألا بذكر اللو تطمي الثوب».
 علامه طباطبایی(ره) این حصر را بدین گونه تبیین می کند که هم وغم انسان، دستیابی به سعادت و ایمنی از بدبختی است.

 

دانلود فایل

دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (نظریه های روانشناسان درباره دین) نوشته مسعود آذربایج با کد 31335

خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل دوم,نظریه های روانشناسان درباره دین,نظریه ویلیام , زیگمو,,,

پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (نظریه های روانشناسان درباره دین) نوشته مسعود آذربایج

پاورپوینت فصل دوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (نظریه های روانشناسان درباره دین) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: 

شامل: 
درس سوم: نظریه ویلیام جیمز درباره دین
درس چهارم: نظریه زیگموند فروید درباره دین
درس پنجم: دیدگاه کارل گوستاو یونگ درباره دین

بخشی از متن:
 نظریه ویلیام جیمز درباره دین
ویلیام جیمز، خود را فردی معتقد و دین دار معرفی کرده و ایمان را عنصری حیاتی و اساسی در زندگی می داند.
 تولستوی، ایمان را جزء دسته ای از نیروها می شمارد که آدمی با آن زندگی می کند و می گوید
 فقدان ایمان، سکوت کامل زندگی است. ، به اعتقاد جیمز، دین انسان، عمیق ترین و خردمندانه ترین چیز در حیات اوست.
 رهیافت جیمز، بیشتر بالینی بوده و مهمترین ثمره عمرش را تدوین آزمون انتقادی مصلحت اندیشانه (پراگماتیک) برای سنجش تجربه دینی می داند.
جیمز، نخستین آزمایشگاه روانشناسی را در آمریکا و در دانشگاه هاروارد برپا کرد.
 کتاب پراگماتیسم وی، نظریه ای درباره حقیقت پیش می نهد که با ملاحظات روانشناختی در هم تنیده است.

دانلود فایل

دریافت پاورپوینت فصل اول کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (کلیات) نوشته مسعود آذربایجانی با کد 31331

خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل اول,کلیات,درس اول تعریف روان‌شناسی دین,درس دوم

پاورپوینت فصل اول کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (کلیات) نوشته مسعود آذربایجانی

پاورپوینت فصل اول کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (کلیات) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: 

شامل: 
درس اول: تعریف روان‌شناسی دین
درس دوم: تاریخچه روان‌شناسی دین

بخشی از متن:
تعریف روانشناسی دین 
 روانشناسی دین، یکی از رشته های فرعی روانشناسی بوده که به مطالعه علمی دین از منظر روانشناختی می پردازد.
 بنظر تاولس، مطالعه روانشناختی درباره دین، درصدد درک رفتار دینی از را بکار بستن اصول روانشناختی بدست آمده از مطالعه رفتار غیر دینی است.
 از نظر پالتوزیان، روانشناسی دین، گستره ای است که به مطالعه باورها و اعمال دینی از دیدگاه روانشناختی می پردازد..
 روانشناسی دین عبارتست از مطالعه علمی درباره مسائل مربوط به دین و دینداری از دیدگاهی روانشناختی.
 مقصود از تحلیل روانشناختی، پیدایش، رشد، تبیین، آسیب شناسی و پیامدهای موضوعات دینی است.

دانلود فایل

دریافت پاورپوینت فصل پنجم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (آثار دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی با کد 31346

خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل پنجم, فواید دینداری در سطح فردی,فواید دینداری در سطح اجتماعی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (آثار دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (آثار دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: 

شامل: 
درس دهم: فواید دینداری در سطح فردی
درس یازدهم: فواید دینداری در سطح اجتماعی
درس دوازدهم: هزینه‌های دینداری

بخشی از متن:
فواید دینداری در سطح فردی اهداف درس
1.آرامش روان 
شاید بتوان گفت مهم ترین مشکل انسان، به ویژه در عصر کنونی، اضطراب و افسردگی و به عبارت عام تر، نبودن آرامش روانی و اطمینان قلبی است. به همین دلیل است که برخی دانشمندان، دوران کنونی را عصر اضطراب می نامند.
 آرامش روانی، گمشده انسان است و او با تمام وجود در پی دستیابی به آن است. گاه فرد در تشخیص مصداق اشتباه می کند و برای رسیدن به این آب گوارا، دنبال سراب می رود
از دیدگاه دین، یگانه چیزی که می تواند این نیاز را برآورده کند، یاد خداست.
 قرآن کریم با تأكيد تمام، اعلام می کند که آرامش روان، فقط در سایه توجه به خداوند امکان پذیر است: «ألا بذكر اللو تطمي الثوب».
 علامه طباطبایی(ره) این حصر را بدین گونه تبیین می کند که هم وغم انسان، دستیابی به سعادت و ایمنی از بدبختی است.

دانلود فایل

دریافت پاورپوینت فصل چهارم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (سنجش دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی با کد 31345

خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل چهارم,درس هشتم تاریخچه و روش‌های سنجش دینداری,درس نهم: مشکلات

پاورپوینت فصل چهارم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (سنجش دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (سنجش دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: 

شامل: 
درس هشتم: تاریخچه و روش‌های سنجش دینداری
درس نهم: مشکلات و محدودیتهای اندازه‌گیری دینداری

بخشی از متن:
سنجش دینداری رویکرد علوم جدید
 در دوره رنسانس (از قرن شانزده با مطالعات گالیله، نيوتن، بیکن و دیگران به ویژه با پیدایش روانشناسی علمی (در اواخر قرن نوزدهم) چارچوب کمی و تجربی را بر همه علوم از جمله روانشناسی تحمیل کرده است.
 توجه روزافزون به پرسشنامه ها و آزمون ها در عرصه ها و شاخه های گوناگون روان شناسی نیز، حکایت از پذیرش علمی و روشمند همین رویکرد در روانشناسی دارد.
 از آنجا که روان شناسی دین، به عنوان شاخه ای از روان شناسی از این قاعده بیرون نیست و رویکردهای تجربی و کمی در آن جریان دارد، سنجش و اندازه گیری باورهای دینی، گام اساسی و واسطه مهمی در تحلیل های روان شناختی از دین به شمار می آید.
تاریخچه و روش های سنجش دینداری
طبقه بندی افراد از روی ویژگی های آنان، به منظور مقایسه با یکدیگر در کتاب های دینی 
در تورات، کتاب یهودیان، «یهوه» به ژدئون در مورد انتخاب جنگجویان چنین می گوید
«برای سرکوبی دشمنان، فقط سربازانی را برگزین که بتوانند بدون خم کردن زانو از چشمه آب بنوشند».
در قرآن کریم درباره طالوت – یکی از فرماندهان لشکر بنی اسرائیل – چنین گزارش شده است
هنگامی که طالوت به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد سپاهیان را با خود بیرون برد.
 به آنان گفت: خداوند شما را به وسیله نهر آب آزمایش می کند؛ آنان که به هنگام تشنگی از آن بنوشند از من نیستند و کسانی که جز یک پیمانه با دست خود بیشتر از آن نخورند، از من هستند. پس جز عدهای کم، همگی از آن آب نوشیدند» 

دانلود فایل

دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (ابعاد دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی با کد 31341

خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل سوم,درس ششم فهم دینداری ,درس هفتم تک بعدی ,چند بعدی بودن دین

پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (ابعاد دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی

پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (ابعاد دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 47 اسلاید: 

شامل: 
درس ششم: فهم دینداری 
درس هفتم: تکبعدی یا چندبعدی بودن دین

بخشی از متن:
ماشین گرایان 
ماشین گرایان انعطاف ناپذیر درباره روش هایی که روان شناسی باید به کار برد، به دستورالعمل معتقدند، دیگران از رویکرد شخصی یا شخص محور حمایت می کنند.
یک دیدگاه دیگر، دین را به عنوان رمز در نظر می گیرد که حامل و متضمن معناست، تکالیفی معین می کند که به مقاصد و نیت ها جهت میدهند و استعاره هایی هستند که معانی ای بیش از آنچه مستقیما بتوان بیان کرد، ابراز می کنند.
میرچا الیاده
 در مورد نمادین بودن زیان دین می گوید، اگرچه همه ابعاد و بدنه دین را پوشش نمی دهد، وجود ابعاد نمادین و رازگونه در دین انکارناپذیر است.

دانلود فایل