کتاب روانشناسی یادگیری

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های شناختی اجتماعی) نوشته پروین کدیور | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های شناختی اجتماعی) نوشته پروین کدیور کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری, نظریه های شناختی اجتماعی,بخشی از متن: , نظریه های شناختی ,فصل چ

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های شناختی اجتماعی) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 44 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 نظریه های شناختی اجتماعی
نظر بندورا درباره ی رفتارگرایی 
به اعتقاد بندورا دیدگاه سنتی رفتارگرایی درست است، اما کامل نیست؛ 
بخشی از یادگیری را تبیین می کنند و بخش عمده ای از آن را که شامل تأثیر عوامل اجتماعی بر یادگیری است، نادیده می گیرند.
 وی یادگیری مشاهده ای را مهم ترین عامل رشد و یادگیری دانست و نظریه های یادگیری را برای تبیین چگونگی اکتساب و عملکرد رفتارهای غیر معمول، که حاصل آزمایش روی حیوانات است، مبهم و ناقص معرفی کرد
به نظر بندورا، بخش وسیعی از یادگیری انسان از طریق مشاهده و تقلید صورت می گیرد.
 بندورا نظریه جامعی در مورد یادگیری مشاهدهای تدوین کرد و به مرور آن را به اكتساب مهارتها، راهبردها و رفتارهای متنوع انسان تعمیم داد.
پیش فرضهای اساسی نظریه شناختی- اجتماعی
 نظریه شناختی- اجتماعی، فرضیه های مشخصی در تبیین یادگیری و عملکرد دارد.
 این پیش فرضها به تعامل دو جانبه محيط، فرد و رفتار (موجبيت دوجانبه)، تفاوت بین یادگیری و عملکرد، سرمشق گیری، یادگیری مشاهده ای، نحوۀ یادگیری یادگیری مستقیم و جانشینی) و خود به کارامدی مربوط است

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های رفتاری) نوشته پروین کدیور | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های رفتاری) نوشته پروین کدیور کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری,,نظریه های رفتاری,فصل سوم 3

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان شناسی یادگیری (نظریه های رفتاری) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید: 

بخشی از متن: 
نظریه های رفتاری
رفتارگرایی در نیمه اول قرن بیستم، به عنوان اولین و قدرتمند ترین رویکرد در روان شناسی، یادگیری را تغییر در میزان و فراوانی رفتار با شکل گیری رفتارها یا پاسخها معرفی کرد، که اساسا با توجه به عوامل محیطی شکل می گیرد.
 رفتارگرایان، پژوهش در یادگیری را به مطالعه رفتار آشکار و قابل مشاهده محدود می کنند. 
اسکینر معتقد است که محیط، مستقیم و بدون واسطه فرایندهای ذهنی، انسان را کنترل می کند و روان شناس می تواند با اطمينان، فرایندهای ذهنی را از حيطه مطالعات روان شناسی حذف کند.
 او می گوید: «توجه کردن به درون موجود زنده به منظور توصیف رفتار، موجب نادیده گرفتن عواملی می شود که به سهولت قابل بررسی علمی است.
 این عوامل در بیرون از موجود زنده، در دنیای پیرامون او و در محیطی قرار دارند که وی قبلا آن را تجربه کرده است، 
پیش فرضهای اساسی در دیدگاه رفتارگرایی
اولین فرض اینکه تقریبا تمام رفتارهای انسان یادگرفتنی است 
دوم آنکه، در آزمون فرضیه هایی که به دقت تدوین شده اند، توجه به عینیت ضرورت دارد. 
تأکید بر عینیت و دقت، موجب شده است تا رفتار در آزمایشگاه بررسی شود؛ 
رفتارهای ساده به جای رفتارهای پیچیده انتخاب گردد و از حیواناتی چون موش و کبوتر به عنوان آزمودنی استفاده شود.
 به علاوه، تأكيد بر دخل و تصرف حساب شده متغیرهایی که به طور عینی تعریف شده اند، موجب توجه به نیروهایی بیرون از موجود زنده به جای توجه به نیروهای درون آن شده است. 
در رویکرد رفتاری، محقق به دخل و تصرف در متغیرهای محیطی می پردازد و نتایج آن را در رفتار، مطالعه می کند.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی یادگیری (یادگیری و فلسفه) نوشته پروین کدیور | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی یادگیری (یادگیری و فلسفه) نوشته پروین کدیور کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری,فصل دوم 2,یادگیری و فلسفه

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی یادگیری (یادگیری و فلسفه) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید: 

بخشی از متن: 
خردگرایی 
خردگرایی به این مفهوم دلالت دارد که شناخت با معرفت از خرد و استدلال ناشی می شود و به کمک حواس نیازی ندارد. 
تفاوت بین ذهن و ماده، که به طور برجسته در دیدگاههای خردگرا نسبت به شناخت انسان تصویر شده است، در نظرات افلاطون دیده می شود. 
افلاطون بین شناختی که به وسیله حواس به دست می آید با دانشی که از خرد و تعقل ناشی می شود، تفاوت قائل بود.
 او بر این باور بود که امور مادی، مانند خانه، درخت و … به کمک حواس بر انسان آشکار می شوند، ولی ایده ها (افكار) با استدلال و تعقل درباره آنچه می شناسیم، حاصل می شود.
 انسان درباره دنیای اطراف خود می اندیشد و با بازاندیشی درباره آن افکار یاد می گیرد.
 استدلال بالاترین استعداد ذهنی انسان است، زیرا به وسيله آن انسان مفاهیم مجرد را درک می کند. ماهیت واقعی خانه و درخت، فقط از راه بازاندیشی درباره مفهوم خانه و درخت شناخته میشود.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی یادگیری (درآمدی بر روان شناسی یادگیری) نوشته پروین کدیور | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی یادگیری (درآمدی بر روان شناسی یادگیری) نوشته پروین کدیور کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری,فصل اول 1,درآمدی بر روان شناسی یادگیری

پاورپوینت فصل اول کتاب روان شناسی یادگیری (درآمدی بر روان شناسی یادگیری) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 تاریخچه مطالعه یادگیری در روانشناسی 
پژوهشهای روان شناختی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد. 
معروف است که ویلهلم وونت نخستین آزمایشگاه روانشناسی را در ۱۸۷۹ در لایپزیک آلمان دایر کرد، 
ولی گفته می شود که ویلیام جیمز چهار سال زودتر از او آزمایشگاه خود را در هاروارد ایجاد کرده بود. 
ویلهلم وونت
علت شهرت وونت از یک سو به دلیل پدید آوردن رشته روانشناسی به عنوان یک رشته علمی جدید
و از سوی دیگر، به دلیل انتشار مجله ای برای ارائه گزارش تحقیقات روان شناختی است. 
برپایی آزمایشگاه روانشناسی، استقلال از فلسفه و نظریه پردازیهای فیلسوفان را به ارمغان آورد. 
وونت در کتاب خود با عنوان اصول روان شناسی فیزیولوژیک، که آن را در ۱۸۷۳ نوشت، موضوع روان شناسی را مطالعه ذهن معرفی کرد و فرایندهای مورد بررسی در روانشناسی را محرکهای کنترل شده و پاسخهای قابل اندازه گیری دانست که با آزمایش و درون نگری به دست می آید. 

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی یادگیری (فرایندهای شناختی یادگیری) نوشته پروین کدیور | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی یادگیری (فرایندهای شناختی یادگیری) نوشته پروین کدیور کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری,فصل ششم,فرایندهای شناختی یادگیری,فرایندهای شناختی ,یادگیری

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان شناسی یادگیری (فرایندهای شناختی یادگیری) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 44 اسلاید: 

بخشی از متن: 
فرایندهای شناختی یادگیری
دیدگاه شناختی نسبت به یادگیری، در بهترین حالت می تواند نوعی جهت گیری فلسفی با مقبولیت عمومی توصیف شود. 
نظریه پردازان آن معتقدند که یادگیری، نتیجه تلاش انسان برای معنادادن به جهان است. 
انسان برای معنادادن به زندگی خود، همه ابزارهای ذهنی در دسترس را به کار می برد.
 این ابزارها با توجه به موقعیت دانش و انتظارات و احساسات فراگیر، بر نحوه و چرایی یادگیری تأثیر می گذارد
مقایسه دیدگاههای شناختی و رفتاری
 روان شناسان شناختی به جای اینکه یادگیری را نتیجه شرطی شدن، یعنی تداعی محرک و پاسخ بدانند، اصول بر آمده از روان شناسی گشتالت را پذیرفته و یادگیری را تنظیم مجدد مفاهیم و تجربه هایی می دانند که به بینش منجر می شود.
یادگیری فرایندی است فعال که به ایجاد ساختهای ذهنی سازمان یافته می انجامد. 
در این دیدگاه، زمینه ای که یادگیری در آن اتفاق می افتد، در فرایند یادگیری مؤثر است؛ این زمینه به صورت اصول سازماندهی ذهنی معرفی شده است که بعدها آن را اصول یادگیری نامیدند 
هر دو دیدگاه به اهمیت تقویت در یادگیری معتقدند، ولی دلایل متفاوتی برای آن اقامه می کنند. 
رفتارگرایان افراطی معتقدند که تقویت، پاسخها را تحکیم می کند، در حالی که روان شناسان شناختی، تقویت را منبع بازخورد در نظر می گیرند.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی یادگیری (الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری) نوشته پروین کدیور | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی یادگیری (الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری) نوشته پروین کدیور کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری,فصل پنجم,الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری ,الگوی پردازش اطلاعات , یادگی,,,

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی یادگیری (الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید: 

بخشی از متن: 
الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری 
در الگوی پردازش اطلاعات، رایانه وسیله ای است که یادگیری انسان را نشان می دهد.
 ذهن انسان مانند رایانه، اطلاعات را می گیرد، برای تغییر در شکل و محتوای آن عملیاتی صورت می دهد؛ اطلاعات را ذخیره می کند؛ به هنگام نیاز، آن اطلاعات را بازیابی می کند و در صورت لزوم، پاسخهای مورد نیاز را ارائه میدهد.
 در این دیدگاه، پردازش شامل سه مرحله است
 رمزگردانی (بازنمایی اطلاعات)
 ذخیره سازی (حفظ اطلاعات)
 و بازیابی (دستیابی به اطلاعات در صورت لزوم).  

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان شناسی یادگیری (یادگیری و رشد) نوشته پروین کدیور | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان شناسی یادگیری (یادگیری و رشد) نوشته پروین کدیور کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری,,یادگیری و رشد,,فصل هفتم 7,,کمینیوس

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان شناسی یادگیری (یادگیری و رشد) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 45 اسلاید:  

بخشی از متن:  
یادگیری و رشد 
 رشد به تغییراتی در امتداد زمان اشاره دارد که از الگوی منظمی پیروی می کند.
 این تغییرات تدریجی و پیش رونده است، در زندگی اتفاق می افتد و ارتباط نزدیکی با یادگیری دارد.
 تحقق كلية أصول یادگیری با در نظر گرفتن سطح مناسبی از رشد امکان پذیر است.
 برای مثال، فراگیران بزرگ تر، شبکه حافظه ای گسترده تری دارند و معمولا می توانند روابطی برقرار کنند که فراگیران کوچک تر قادر به آن نیستند. 
روانشناسی رشد، شاخه ای از روانشناسی است و الگوهای رشد و تغییراتی را بررسی می کند که در سراسر زندگی اتفاق می افتد.
 به عبارت دیگر، روانشناسان رشد، تعامل بین الگوهای رفتاری از پیش تعیین شده زیستی و محیط دایم در حال تغيير و پویا را مطالعه می کنند.
روان شناسان رشد بر این باورند که دستیابی به تصویری درست از الگوی رشد در درک کودکان و تنوع رشد آنان کاملا اساسی است.
 از این رو، اطلاع از الگوی رشد انسان، هم ارزش علمی دارد و هم ارزش عملی. 
کمینیوس
در آثار خود، کودک را موجودی منحصر به فرد و نیازمند به آموزش و پرورشی متفاوت، از نظر روش، برنامه و کتابهای آموزشی معرفی کرد. 
او هدف آموزش و پرورش را در سه قلمرو اخلاق، دانش و دین خلاصه می کند
به عقیده کمینیوس، هیچ انسانی نباید از آموزش بی بهره بماند، زیرا بدون تربیت، طبیعت خوب انسان به تنهایی نمی تواند راهنمای او در زندگی باشد.
آموزش باید متناسب با سن فرد و در درجه اول از طریق اشیاء و سپس، واژه ها و مفاهیم صورت گیرد.
کار مهم کمینبوس از لحاظ تربیتی، توجه به مراحل رشد و انطباق دوره های آموزشی با کودکان است.
 او از چهار دوره شش ساله نام می برد که هر یک در انطباق با رشد کودک است؛ در این میان، آخرین دوره که دوره پژوهش است، معمولا بعد از تحصیلات دانشگاهی شروع می شود.
 تأكید كمینیوس بر اهمیت حس و تجربه، از مهم ترین اندیشه های تربیتی وی است که بعدها متخصصان دیگری نیز به آن توجه کردند.

 

دانلود فایل

پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری نوشته پروین کدیور | ویرایش نو baran

پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری نوشته پروین کدیور کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری

پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 380 اسلاید، قابل ویرایش: 

فهرست مطالب کتاب: چ
فصل اول: 
درآمدی بر روان‌شناسی یادگیری 
فصل دوم: 
یادگیری و فلسفه 
فصل سوم: 
نظریه‌های رفتاری
فصل چهارم: 
نظریه‌های شناختی-اجتماعی
فصل پنجم: 
الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری
فصل ششم: 
فرایندهای شناختی یادگیری
فصل هفتم: 
یادگیری و رشد
فصل هشتم: 
خود-گردانی در یادگیری
فصل نهم: 
انگیزش و یادگیری
فصل دهم: 
چشم‌اندازهای جدید در یادگیری
توجه
برای دریافت هر فصل به صورت مجزا اینجا کلیک کنید

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب روان شناسی یادگیری (چشم انداز های جدید در یادگیری) نوشته پروین کدیور | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل دهم کتاب روان شناسی یادگیری (چشم انداز های جدید در یادگیری) نوشته پروین کدیور فرایندهای شناختی یادگیری,چشم انداز های جدید در یادگیری,یادگیری,فصل دهم 10,کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگ,,,

پاورپوینت فصل دهم کتاب روان شناسی یادگیری (چشم انداز های جدید در یادگیری) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 32 اسلاید: 

بخشی از متن: 
فرایندهای شناختی یادگیری
 یکی از ویژگیهای برجسته نوع انسان، توانایی او در یادگیری است. 
توانایی یادگیری در انسان کاملا مشهود است و او را از سایر حیوانات جدا می کند.
 این تمایز، در توانایی انسان در زمینه استفاده از تفکر انتزاعی، زبان گفتاری و نوشتاری، بازنمایی و… مشاهده می شود.
 همان طور که بدن همه انسانها بر اساس الگوی مشترکی سازمان یافته است، مغز انسانها نیز از الگوی مشترکی تبعیت می کند. 
به عبارت دیگر، همه انسانها دارای یک طرح کلی و مشترک، تواناییهای پایه ای یکسان و نیز مغزی هستند که بر اساس آن برای انجام دادن بعضی از امور توانایی بیشتری دارد. 
برای مثال، تمام انسانهای سالم، صحبت کردن را یاد می گیرند، ولی یادگیری نوشتن آسان نیست.
 در مورد افراد سالم، هر تفاوت عمده در پیشرفت درسی گروهها یا افراد، احتمالا به دلیل تفاوت در تربیت یا فرهنگ است تا تفاوت در ساختار مغزشان.
 اگرچه ساختار مغز انسانها الگوی مشترکی دارد، تفاوتهای فردی بین آنان بسیار مشهود است. 
ساختمان مغز انسان به گونه ای است که می تواند به محرکهای بیرونی پاسخ داده و با توجه به آنها تغییر کند.
 این پاسخگویی در سراسر زندگی ادامه دارد، اما میزان آن بعد از بلوغ کاهش می یابد. 
تحریک مغز از طریق آموزش رسمی، تغييرات دایمی در ساختار آن ایجاد می کند.
 وقتی قسمتی از مغز انسان تحریک می شود برای مثال، بوی چیزی موجب برانگیختگی مرکز بویایی شود)، تحریک ایجاد شده در سراسر شبکه تأثیر می گذارد و به سایر مراکز نیز منتقل می شود؛ یعنی مغز می تواند به مجموعه ای از تحریکات به طور همزمان در سطوح بسیار متفاوت پاسخ دهد

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب روان شناسی یادگیری (انگیزش و یادگیری) نوشته پروین کدیور | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل نهم کتاب روان شناسی یادگیری (انگیزش و یادگیری) نوشته پروین کدیور کتاب روان شناسی یادگیری پروین کدیور,روان شناسی یادگیری ,پروین کدیور,کتاب روانشناسی یادگیری,پاورپوینت کتاب روانشناسی یادگیری,خلاصه کتاب روان شناسی یادگیری,ppt روانشناسی یادگیری,فصل نهم 9,انگیزش و یادگیری,,نظریه های انگیزش

پاورپوینت فصل نهم کتاب روان شناسی یادگیری (انگیزش و یادگیری) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 42 اسلاید: 

بخشی از متن: 
انگیزش و یادگیری
انگیزش به نیروهایی اطلاق می شود که انتخاب، ثبات، شدت و تداوم رفتار را تعیین می کند و در تعریف، به فرایند برانگیختن و نگهداری رفتارهایی دلالت دارد که به سوی هدفی متوجه است.
روان شناسان انگیزش را متغیر، عامل یا مفهومی فرض می کنند که بعضی از رفتارها را تبیین می کند؛
 با وجود این، انگیزه دیدنی نیست و سازهای فرضی تلقی می شود.
 استنتاج انگیزه ها از راه مشاهده رفتار و اعمال مشکل است؛ مهم این است که انگیزش چه تأثیری دارد و چه می کند.
 با این وصف، معلم می تواند با بررسی، مشاهده و ارتباط مستقیم با فراگیران از نحوه انگیزش آنها اطلاعاتی به دست آورد. 
مفهوم انگیزش به طور سنتی در تبیین شدت و جهت فعالیت انسان به کار می رود.
 ممکن است انگیزش یادگیرندگان، هم از لحاظ شدت و هم از لحاظ جهت، متفاوت باشد.
نظریه های انگیزش 
در نظریه های گذشته، توجه به نیازها و برطرف کردن آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد؛ چنان که نظریه سائق بر کسب لذت و پرهیز از درد تأکید دارد و شامل نظریه کاهش تنش و نظریه غریزه’ است.
 مطابق نظریه کاهش تنش، نیازهای زیستی درون موجود زنده موجب تنش میشوند و فرد با ارضای این نیازها درصدد کاهش آن بر می آید. 
گرسنگی و تشنگی تنش زاست، اما می توان آنها را با خوردن و آشامیدن کاهش داد.
 در نظریه های شناختی، انسان در پی درک و پیش بینی رویدادهاست و به جای جستجوی لذت یا احساس خود – بسندگی، نیاز به ثبات و دانستن دارد؛ حتی به بهای درد یا ناراحتی.
در سالهای اخیر نظریه های «هدف» مورد توجه قرار گرفته است. 
این نظریه ها، انسان را موجودی فعال و برانگیخته در دستیابی به اهداف پیش بینی شده به حساب می آورد. 

 

دانلود فایل