خسرو باقری

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (توصیف انسان در قرآن) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (توصیف انسان در قرآن) نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,توصیف انسان در قرآن پاورپوینت فصل اول 1 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (توصیف انسان در قرآن) در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 
در هر نظام تربیتی، توصیف انسان به منزله سنگ بنای آن نظام است زیرا همه اجزای یک نظام تربیتی اعم از مفاهیم، اهداف، اصول، روشها و مراحل تربیت ناظر به وضع انسان است. جهت دستیابی به توصیف انسان در قرآن، ابتدا با نگاهی تحلیلی مفاهیم بنیادی مربوط به انسان را از نظر میگذرانیم و بعد با نگاهی ترکیبی سعی در ترسیم سیمای کلی انسان داریم.

الف- نگاه تحلیلی:
اسلام در تعریف انسان واژه ها و مفاهیم معینی را بکار برده است، از جمله: روح، نفس، فطرت، عقل، قلب، اراده و اختیار، هویت جمعی و محدودیت های آدمی.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مراحل تربیت) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مراحل تربیت) نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,توصیف انسان در قرآن,مراحل تربیت,فصل پنجم 5 پاورپوینت فصل پنجم 5 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مراحل تربیت) در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 

 مراحل تربیت انسان، به اصل تطور وسع آدمی باز می گردد.
 مراحل تربیت بسیار مهم اند چرا که اهداف، اصول و روش های تربیتی، همه در ارتباط با مراحل تربیت موضوعیت پیدا می کنند، و باید مشخص شود در هر مرحله، مطابق با کدام اصل و روش تربیتی می توان عمل کرد.
 با توجه به معنا و مفهومی که از تربیت مدنظر است، مراحل تربیت و مرحله پایانی تربیت مشخص می شود.
 پس تربیت به معنای ربوبی شدن و ربوبی ساختن آدمی، پا به پای تحولات و تطورات وسع انسان، وارد مرحله ای تازه می شود و همچنان ادامه دارد.
 در نتیجه نمی توان روایات مربوط به سه هفت سال نخست زندگی  یعنی طفولیت، تبعیت و وزارت را طرحی کامل برای مراحل تربیت دانست.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مبانی، اصول و روش | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مبانی، اصول و روش نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,,مبانی, اصول و روش های تربیتی,فصل چهارم پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مبانی، اصول و روش های تربیتی) در قالب pptx و در حجم 109 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 

اصل  
واژه (اصل) در همه شاخه های دانش بشری بکار می رود و در همه موارد في الجمله معنای پایه و اساس را مبادرت می کند ولی (اصل) در هر دانشی، معنایی متناسب با آن قلمرو را خواهد داشت.
 برای مثال فلاسفه پیش از سقراط (اصل)را به عنوان واقعیت بنیادین هستی و موجودات در نظر می گرفتند که به طور مثال یا آب یا آتش یا هوا و .. آن واقعیت بنیادین را شکل می داد.
 نزد فلاسفه مسلمان اصل به معنای اصیل بودن ماهیت یا وجود است.
 در علوم تجربی که به دنبال دست یافتن به واقعیت های بنیادین هستی نیستند اصل به معنای مجموعه یافته هایی است که علوم به منزله قانونمندی های شناخته شده در مورد موجودات در نظر گرفته اند.
 ولی مراد از اصول موضوعه یک علم خاص مثل فیزیک یا روانشناسی، مجموعه قضایایی است که پیش از تکوین و برای تکوین خود آن علم لازم بوده و از علوم دیگر به عاریت گرفته می شود.
 اصل در علوم تجربی و علوم نظری به شکل قضیه ای حاوی است بیان می شود ولی در علوم کاربردی مثل علوم تربیتی به معنای قاعده کلی است که می توان آنرا به منظور دستورالعمل کلی در نظر گرفت و راهنمای عمل قرار داد که تدابیر تعلیمی و تربیتی را هدایت می کنند.
 در علوم کاربردی اصل به صورت قضیه اب بیان می شود که حاوی (باید) است.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (اهداف تربیتی) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (اهداف تربیتی) نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی, اهداف تربیتی پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (اهداف تربیتی) در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 

 اهداف تربیتی
 مهم ترین واژه هایی که نشان دهنده اهداف تربیت انسان در قرآن است عبارتند از
 رشد، طهارت، حیات طیبه، هدایت، عبادت، تقوی و ….
 این واژه ها در عرض یکدیگر قرار ندارند و هر یک فراخنای ویژه ای دارد، لذا دو نوع رابطه طولی و رابطه عرضی بین آنها می توان فرض کرد.
 ارتباط عرضی
 اهدافی هستند که می توانند در کنار هم قرار گیرند. به دلیل اینکه این اهداف ناظر به شئونات مختلف انسان هستند و می توان شئون مختلف انسان را متمایز از هم مشخص نمود، مثل شأن اجتماعی و شأن فكرت انسان
از این رو این اهداف نسبت به هم از نوعی استقلال برخوردارند.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مفهوم شناسی در باب | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مفهوم شناسی در باب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت فصل دوم 2 ,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,مفهوم شناسی در باب تربیت

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مفهوم شناسی در باب تربیت) در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 
 تربیت اسلامی 

 عنوانی است برای نشان دادن طرح اسلام در ساختن و پرداختن انسان، ولی واژه تربیت در رساندن این مفهوم کامل نیست.
 تربیت از ریشه (رو) و باب تفعيل است.
 از این ریشه معنای زیادت و فزونی اخذ شده است.
 لذا واژه تربیت با توجه به ریشه آن به معنای فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش می باشد، از این رو به معنای تغذیه کودک به کار می رود.
در این رابطه، تربیت به معنای تهذیب نیز به معنای زدودن خصوصیات ناپسند اخلاقی، به گونه ای که تهذیب مایه فزونی مقام و منزلت معنوی باشد تهذيب = تربیت بکار رفته است.
 در قرآن واژه تربیت در مورد انسان زمانی بکار رفته که رشد و نمو مراد باشد. لذا ساختن و پرداختن انسان در مفهوم تربیت نمی گنجد و واژه تربیت در قرآن به معنای بزرگ کردن و رشد و نمو جسمی است.
 اما ریشه «رب ب» و استعمال مشتقات آن در ارتباط با انسان، آیات بسیاری را شامل می شود و مراد از تربیت اسلامی نیز تربیت با ریشه )رب ب( است.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش اول (امکان، معنا، سازواری در اخلاق و | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش اول (امکان، معنا، سازواری در اخلاق و پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,فصل اول

پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش اول (امکان، معنا، سازواری در اخلاق و تربیت اسلامی) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: 

بخشی از متن:
امکان اخلاق و تربیت اسلامی 
 ما در صورتی امکان آن را خواهیم داشت که از اخلاق و تربیت اسلامی سخن به میان بیاوریم که یا در متون اسلامی راه و رسمی صریح درباره این مفاهیم وجود داشته باشد و یا آنکه فرض بر آن است که در متون اسلامی، به نحو صریج و اصیل، راه و رسمی در اخلاق و تربیت داده نشده است و به مقتضای آنچه که در متون اسلامی آمده، رسمی )خاص( در این قلمروها سامان بیابد. که البته نهایتا می تواند ترکیبی از این هر دو روش نیز باشد.
 در حالت الف مراد آن است که راه و رسمی مشتمل بر اهداف، اصول و مبانی، شیوه ها و مراحل فعالیت اخلاقی و تربیتی در متون اسلامی موجود باشد.
 در حالت ب مراد بر آن است که در متون اسلامی به نحو صریح و اصیل، راه و رمسی در اخلاق و تربیت به دست داده نشده اما مقتضی است و با اندیشه های موجود در منابع اسلامی متناسب است که به چنین رسمی پرداخته شود.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تبیین و بررسی رابطه فلسفه | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تبیین و بررسی رابطه فلسفه پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,تبیین و بررسی رابطه فلسفه فناوری, آموزش فناو,,,

پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تبیین و بررسی رابطه فلسفه فناوری با آموزش فناوری) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 12 اسلاید: 

بخشی از متن:
تبیین و بررسی رابطه فلسفه فناوری با آموزش فناوری 
 همچنان که جایگاه فناوری در عرصه زندگی امروز پررنگ تر می شود، پرداختن به آموزش فناوری در تعلیم و تربیت امروز نیز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
 همچنین سخن گفتن از آموزش فناوری به عنوان جزئی از تعلیم و تربیت بدون نگریستن به آن در چارچوب فلسفه تعلیم و تربیت، ممکن و مطلوب نیست.
 با دانستن مفهوم فلسفه فناوری خواهیم توانست از نگاه های سطحی نگری که آموزش فناوری را در آموختن مهارت های معین به دانش آموزان خلاصه می کنند، بر حذر باشیم.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تربیت اجتماعی در منظر اسلام) | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل چهارم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تربیت اجتماعی در منظر اسلام) پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,تربیت اجتماعی در منظر اسلام

پاورپوینت فصل چهارم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تربیت اجتماعی در منظر اسلام) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 16 اسلاید: 

بخشی از متن:
 الف – مفهوم اجتماعی بودن آدمی  
1.از نگاه اسلام اجتماعی بودن آدمی چگونه نیست؟ (نگاه سلبی)
۲-اجتماعی بودن آدمی چگونه است؟ (نگاه ایجابی)
1.از نگاه اسلام اجتماعی بودن آدمی چگونه نیست؟ (نگاه سلبی)
 برای پاسخگویی به این سوال مفهوم اجتماعی بودن از نگاه اسلام را با دو انگاره رقیب آن یعنی فردگرا و جمع گرا مقایسه می کنیم.
 تمثيل اساسی انگاره فردگرا در خصوص اجتماع، قرارداده است که آن را نمی توان بیان مناسبی از اندیشه اسلامی در باب اجتماعی بودن آدمی دانست.
 به عبارتی قرارداد را نمی توان بنیاد نهایی روابط اجتماعی دانست. بلکه در اندیشه اسلامی از مفهوم برادری (اخوت) استفاده شده است.
 تمثيل اساسی انگاره جمع گرا، ارگانیسم است که آن نیز نمی تواند در اندیشه اسلامی جایی داشته باشد.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تأملی بر نگرش مهندسی | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل سوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تأملی بر نگرش مهندسی پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,تأملی بر نگرش مهندسی به اصلاحات اجتماعی

پاورپوینت فصل سوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تأملی بر نگرش مهندسی به اصلاحات اجتماعی) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 14 اسلاید: 

بخشی از متن:
تأملی بر نگرش (مهندسی)به اصلاحات اجتماعی 
در عرصه امور اجتماعی، مفهوم )مهندسی( هم چون )اصلاحات( از جمله مفاهیم دنباله دار است که توده عظیمی از مفاهیم را به دنبال خود می کشاند و اینها همان مفروضات پنهان در این مفاهیم است.
 برخی از مفروضات پنهان در مفهوم ) مهندسی( عبارتند از
 ۱- درک موقعیت آدمی نه چون یک وضعیت بلکه چون مجموعه ای از مسائل مانند فقر، اضطراب، بیکاری و …
 ۲- اعتقاد به اینکه برای هر مسأله ای راه حلی وجود دارد
 ۳- اعتقاد به اینکه راه حل های فنی یگانه ای می توان برای این مسائل یافت.

 

دانلود فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (امکان و فرایند تربیت مدنی | ویرایش نو baran

پاورپوینت فصل دوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (امکان و فرایند تربیت مدنی پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,ppt نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,امکان و فرایند تربیت مدنی در ایران

پاورپوینت فصل دوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (امکان و فرایند تربیت مدنی در ایران) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 16 اسلاید: 

بخشی از متن:
امکان و فرایند تربیت مدنی در ایران  
در کشور ما دیدگاه چالش برانگیزی نسبت به مفهوم (جامعه مدنی)وجود دارد .
 این چالش ها حاصل دو نوع تفکر درباره ماهیت جامعه مدنی است.
 بر اساس تفکر اول (نسبیت گرایی تام)
 جامعه مدنی پدیده ای است که در بستر فرهنگ غرب، زاده و پرورده شده است 

 

دانلود فایل