دریافت پاورپوینت آشنایی با مهندسی برق (گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی) با کد 31484

منابع انرژي پاک,,,انرژي خورشيدي, تبديل مستقيم به برق,,,انرژي خورشيدي, تبادل حرارتي,,,توربين های بادی,,, تبديل انرژي حرارتي دريا,,,انرژي ژئوترمال (زمين گرمايی),,,توليدبرق بروش ,(MHD) ,Magneto Hydro Dynamic,,,استفاده از انرژي ,,,

پاورپوینت آشنایی با مهندسی برق (گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی)

پاورپوینت آشنایی با مهندسی برق (گرایش سیستمهای قدرت الکتریکی) 

بخشی از متن: 
تلاشهاي بين المللي قابل توجهي در ایجاد منابع انرژي ديگر براي جایگزینی و تكميل انرژی حاصل از سوختهاي فسيلي انجام گرفته است.

بسياري از منابع جديد (که بعضي از آنها در حقيقت قرن هاست كه مورد استفاده قرار ميگيرد!) در حقيقت از انرژي خورشيدي بوجودآمده اند، مانند باد، امواج دريا، تغییرات درجه حرارت اقيانوس و فتوسنتز.

روشهای غیر سنتی تولید برق که به انرژی پاک موسوم هستند در زیر مورد بررسی قرار می گیرند.

مقدار متوسط انرژي خورشيدي دريافت شده در سطح زمين در حدود 600 وات در هر متر مربع ميباشد، اما مطمئناً مقدار واقعی آن به مقدار قابل توجهي متغير است.

تبديل انرژی خورشيدي به الکتریکی بروش فتوولتائيك دريك لايه نازك از مواد مناسب ، مثلا سيليكون، صورت ميگيرد.

وقتي جفت هاي الكترون–حفره به وسيله تابش فتونهای خورشيدي به مثلا سيليكون حاصل میشود، جدا شدن اين الكترون و حفره ها در پتانسيل الكتروشيميايي بصورت ناپيوسته يك اختلاف پتانسيلي ايجاد ميكند.

انرژي ژئوترمال (زمين گرمايی)

در بسياري قسمت هاي زمین مقدار وسيع حرارت در داخل زمين در عمق بسيار زيادي قرار دارد. در بعضي نقاط، با اين وجود، چشمه هاي داغ يا چشمه هاي آبگرم و رودهاي مواد (توده هاي) مذاب و گداخته به اندازه كافي به سطح زمین نزديك هستند تا مورد استفاده قرار گيرند.

انرژي حرارتي از چشمه هاي داغ براي سالهاي زيادي براي توليد برق ، از آغاز 1904 در ايتاليا مورد استفاده گرفته است. در آمریکا واحد های اصلي تولید توان بروش ژئوترمال در شمال كاليفرنيا، در يك محيط بخاري طبيعي كه Geysers (چشمه آبگرم، جوشان) ناميده ميشود، قرار گرفته اند.

فهرست مطالب و اسلایدها
منابع انرژي پاک
انرژي خورشيدي- تبديل مستقيم به برق
انرژي خورشيدي- تبادل حرارتي
توربين های بادی
تبديل انرژي حرارتي دريا
انرژي ژئوترمال (زمين گرمايی)
توليدبرق بروش (MHD) Magneto Hydro Dynamic
استفاده از انرژي موج Wave Energy
استفاده از انرژي جذر و مد درياTidal Energy
ذخيره سازي انرژي
ذخيره سازي انرژي-نيروگاه تلمبه ذخيره اي
ذخيره سازي انرژي-ذخيره سازي هواي فشرده شده
ذخيره سازي انرژی – ذخيره سازي حرارت
ذخيره سازي انرژی-باتری های ثانويه
ذخيره سازي انرژي-پيل های سوختي
ذخيره سازي انرژي-سيستمهاي انرژي هيدروژن

دانلود فایل