دریافت پاورپوینت انواع روشهای جوشکاری و عیوب جوش (60 اسلاید) با کد 31486

جوشکاری,,,مناطق سه گانه جوش,,,تعریف جوش ايده آل ,,,انتخاب بهترین روش جوشکاری,,,تجهيزات جانبي,,,سيم جوش,,,رطوبت,,,انتخاب الکترود,,,پارامتر های موثر فرايند جوشكاري با الكترود دستي,,,مزاياي فرايند جوشكاري با الكترود دستي

پاورپوینت انواع روشهای جوشکاری و عیوب جوش (60 اسلاید)

پاورپوینت انواع روشهای جوشکاری و عیوب جوش (60 اسلاید)

قسمتی از اسلایدها: 
جوشکاری چیست ؟ 
جوشکاری روند اتصال است که در آن فلزی گرم و ذوب شده و با فلز پایه ترکیب، تا اتصالی شبیه به یکدیگر تولید کند. 

مناطق سه گانه جوش 

تعریف جوش ايده آل :

جوشي است که در آن ظاهر و خواص فيزيکي و مکانيکي مناطق سه گانه جوش به هم نزديک باشد.

انتخاب بهترین روش جوشکاری

هندسه اجزای جوش شونده

مصالح

دسترسی به امکانات و مصالح

تعداد قطعات

تجهیزات

وضعیت جوشکاری

نیاز امکانات

سودبخشی

فهرست مطالب و اسلایدها:

جوشکاری

مناطق سه گانه جوش

تعریف جوش ايده آل :

انتخاب بهترین روش جوشکاری

تجهيزات جانبي

سيم جوش

رطوبت

انتخاب الکترود

پارامتر های موثر فرايند جوشكاري با الكترود دستي

مزاياي فرايند جوشكاري با الكترود دستي

معايب فرايند جوشكاري با الكترود دستي

جوشكاري قوس زير پودري(SAW)

سیم جوش :

پودر جوش :

پارامتر هاي موثر بر فرايند جوشكاري زير پودري

جوش پشتی

جوشكاري الكترود تنگستن با گاز خنثي

منبع قدرت

الكترود تنگستن

تاثير گاز محافظ

جوشكاري MIG,MAG

تجهیزات این روش:

مواد مصرفي

سيم جوش

گاز محافظ

مزاياي فرايندهاي جوشكاري MIG و MAG

معایب فرايندهاي MIG و MAG

معایب جوشکاری

ذوب و نفوذ ناقص

تخلخل

انواع تخلخل

بريدگي كنار جوش

پر شدن ناقص

سررفتن

تحدب بيش از حد

اعوجاج

تورق و پارگي سراسری

جابجا شدن و ناپيوستگی های ابعادی

دانلود فایل