دریافت پاورپوینت بخش دوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «2») نوشته احمد دیلمی با کد 31388

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,صفات نفسانی عمل کننده,پاورپوینت اخلاق اسلامی دیلمی,پاورپوینت اخلاق اسلامی آذربایجانی

پاورپوینت بخش دوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «2») نوشته احمد دیلمی

پاورپوینت بخش دوم (فصل سوم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «2») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 40  اسلاید:  

بخشی از متن: 
جهت گیری نفس نسبت به آینده 
1. موضع مطلوب نفی نسبت به فردا
الف. حزم 
حزم در لغت به مفهوم محکم کاری و استوار و متقن نمودن امور است.
 در روایات نیز حزم به همین معنا به کار رفته است؛ ولی برای آن مصادیق فراوانی بیان شده است.
 از جمله اصلاح امروز، تدارک فردا، کار امروز را به فردا واننهادن، آماده مرگ بودن، در رأي مستبد نبودن و با صاحب نظران مشورت نمودن، استواری و قاطعیت در تصمیم گیری، توقف در موارد مشکوک، احتیاط و عاقبت اندیشی. 
به این ترتیب یکی از مجاری مهم «حزم»، آینده نگری و دوراندیشی است.
 تدارک فرداهای دور و نزدیک به شکل مطلوب از فضایل عالی اخلاقی در اسلام است. 
در متون اصلی اخلاق اسلامی از «حزم» با اوصافی همچون زیرکی، نوعی سرمایه و بضاعت، هنرمندی و یکی از صفات مؤمنان،است
جهت گیری مطلوب نفس نسبت به آینده (حزم) آن است که
 اولا، وضعیت فردای خود و حوادثی که برای او در آینده پیش خواهد آمد و از جمله مرگ و زندگی خویش را، در نظر بگیرد.
 ثانیا تمایلات امروز خود را با توجه به فردا سامان دهد. 

دانلود فایل