دریافت پاورپوینت بخش دوم (فصل چهارم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «3») نوشته احمد دیلمی با کد 31389

خلاصه کتاب اخلاق اسلامی, احمد دیلمی , مسعود آذربایجانی,پاورپوینت کتاب اخلاق اسلامی,ppt کتاب اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی,پاورپوینت اخلاق اسلامی دیلمی,پاورپوینت اخلاق اسلامی آذربایجانی

پاورپوینت بخش دوم (فصل چهارم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «3») نوشته احمد دیلمی

پاورپوینت بخش دوم (فصل چهارم) کتاب اخلاق اسلامی (صفات نفسانی عمل کننده «3») نوشته احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید:  

بخشی از متن: 
 جهت گیری بازدارنده نفس
 مراد از جهت گیری بازدارنده نفس آن دسته از صفات و ملکات نفسانی است که نسبت به بسیاری از رذایل اخلاقی نقش بازدارندگی دارند،
 و از سوی دیگر زمینه ساز فضیلت های اخلاقی متعددی هستند. 
صفات نفسانی شاخص در این گروه
۱. قوت نفس
ملکهای نفسانی است که انسان را قادر می سازد تا حوادثی را که برای او پیش می آید، هرچند خطير باشد، به خوبی تحمل کند.
 در فضیلت عظمت و قوت نفس همین بس که خداوند در قرآن کریم می فرماید: 
«و عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است.» 
 امام صادق(ع) در این باره فرمود:
 خداوند همه امور مؤمن را به خودش واگذار نموده است؛ ولی به او اجازه نداده است که خودش را خوار و ذلیل گرداند. 

دانلود فایل