دریافت پاورپوینت خواص و آزمايشهاي مكانيكي (73 اسلاید) با کد 31491

اشنايي با انواع آزمايش هاي مكانيكي و نحوه اندازه گيري, خواص مختلف مكانيكي كشش ساده,سختي , خزش,خستگي, خمش, سايش,, اشنايي با رفتار مكانيكي, تغيير شكل فلزات ,چرا ماده بعد از تغيير شكل سخت تر مي شود

پاورپوینت خواص و آزمايشهاي مكانيكي (73 اسلاید)

پاورپوینت خواص و آزمايشهاي مكانيكي (73 اسلاید)  
 

قسمتی از اسلایدها: 

دو نكته قابل توجه در ابتدا  

1- از انجايي كه نيروي اعمالي به جسم مي تواند انواع مختلفي داشته باشد مانند : اعمال با با سرعت ثابت و پايين-ضربه- بارهي متناوب و… باد براي از مايش هاي مختلفي طراحي شود تا داده هاي ازمايشگاهي متناسب با شرايط به دست ايد. 

2- به منظور ايجاد زبان مشترك و شرايط يكسان در تمام ازمايشگاه ها در سرتاسر دنيا لازم از استاندارد هاي خاص استفاده شود به طوري داده هاي مكانيكي ارائه شده براي افراد مختلف (طراح- توليد كننده –مصرف كننده) يكسان باشد

استاندارد سازي در ازمايشگا هاي خاص انجام مي شود مانند:

ASTM: American Society for testing materials

Gauge length

طبق استاندارد طولي بر روي نمونه مشخص مي شود كه مي توان ان را طول كاري نيز ناميد. تمام اتفاقاتي كه در حين تست صورت مي گيرد ونيز انجام محاسبات در اين طول صورت مي گيرد.

کرنش :

1- واضح است که در اثر اعمال تنش ماده می تواند باعث تغییر شکل یا اندازه شود.

2- کرنش تغییر شکل نسبی در مقایسه با ابعاد اولیه است

3- کرنش الاستیک حاصل از تنش عمودی به صورت تعییر اندازه ابعاد مشاهد می شود

4- کرنش الاستیک حاصل از تنش برشی به صورت تغییر زوایا (از ریخت افتادگی) نمود می یابد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

1-اشنايي با انواع آزمايش هاي مكانيكي و نحوه اندازه گيري خواص مختلف مكانيكي شامل : كشش ساده-سختي – خزش- خستگي- خمش- سايش

2- اشنايي با رفتار مكانيكي مواد هنگام تغيير شكل فلزات چه اتفاقي در ماده مي افتد

چرا ماده بعد از تغيير شكل سخت تر مي شود

نيروي لازم براي تغيير شكل

دانلود فایل