دریافت پاورپوینت درباره تعریف اشکال آهسته رهش با کد 28009

پاورپوینت ,درباره ,تعریف, اشکال, آهسته, رهش,

پاورپوینت درباره تعریف اشکال آهسته رهش

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 15 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی
lتعریف اشکال آهسته رهش

محصولات دوایی که به شکل خاص تهیه و ماده فعال خود را بصورت تدریجی و طی مدت معین رها می سازند.

وقتی دوا به مدت طولانی استفاده شود و امکان تطبیق دوا به صورت مکرر ممکن نباشد و کنترل دقیق مقادیر تجویز شده دوا مدنظر باشد.

lتصنیف
lموارد تهیه این شکل:

ادویه با نیمه عمر بین 3-6 ساعت

ادویه که تاثیرات فیزیولوژیک آن به غلظت مواد فعال مرتبط باشد.

ادویه که مستلزم active transportنیستند.

ادویه با نیمه عمر کوتاه که غلظت زیاد آن باعث سمیت می گردد.

فکتورهای موثر در نیمه عمر دوا

سرعت جذب ،سرعت اطراح

سرعت استقلاب ، عمل انزایم ها
lمکانیزم آزادسازی دوا
l1- انحلال ماده فعال
l2-انتقال ماده حل شده

آب گیری شکل دوایی انتقال آب به داخل شکل دوایی انحلال دوا انتقال دوای حل شده به خارج شکل دوایی

vعمل به شکل مستقل یا متواتر
lتکنولوژی های تهیه این اشکال

تابلیت و کپسول

-سیستم های متریکس

-سیستم کنترل کننده توسط غشای نیمه قابل نفوذ

– سیستمهای پمپ آزموتیک

اینجکشن
–فیزیکی
— کیمیاوی
lDepo-medrol (Methyl Prednisolone) , Vial 40mg/1ml , Pfizer
lنام تجاری : Vial Depo-medrol
lنام ژنریک: Methyl Prednisolone
lدسته دوایی: گلوکو کور تیکوئیدها
lشکل دوا: Vial 40 mg/ ml
l
lمکانیسم اثر : گلوکو کورتیکوئیدها واردهسته حجره شده ، ترانسلیشن ژنهای سلول را تغییر میدهند و دارای اثرات متابولیک متعددی میباشند. این دواها باعث تغییر در پاسخ معافیتی بدن شده و موجب کاهش التهاب میشوند

دانلود فایل