دریافت پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (ویژگی های گروه) با کد 27780

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (ویژگی های گروه),پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی,پاورپوینت ویژگی های گروه,خلاصه کتاب پویایی گروه عبدالله شفیع آبادی,پاورپوینت کتاب پویایی گروه عبدالله شفی

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (ویژگی های گروه)

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب پویایی گروه نوشته عبدالله شفیع آبادی (ویژگی های گروه) 


بخشی از متن:
تاریخچه گروه:
هر گروه تاریخچه ای دارد و اطلاع از آن در شناخت نوع روابط،انتظارات و حدود فعالیت های اعضا نقش مهمی دارد.
عملکرد اعضا در گروهی که تاریخچه کوتاه دارد وافراد آن تازه دور هم جمع شده اند،با گروهی که مدت هاست تشکیل گردیده وتاریخچه طولانی دارد متفاوت می باشد.
از این رو،هرگاه بخواهیم گروهی را بشناسیم،ابتدا باید از تاریخچه تشکیل آن آگاه شویم.
فهرست مطالب:
تاریخچه گروه
عضویت قابل تعریف
احساس آرمان و هدف مشترک 
همبستگی 
کنش و واکنش
معیارهای استاندارد

دانلود فایل