دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (آثار بوروکراسی در جوامع مدرن) با کد 31351

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها,آثار بوروکراسی , جوامع مدرن,فصل سوم

پاورپوینت فصل سوم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (آثار بوروکراسی در جوامع مدرن)

پاورپوینت فصل سوم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (آثار بوروکراسی در جوامع مدرن) در قالب pptx و در حجم 17 اسلاید: 

بخشی از متن: 
مفهوم بوروکراسی
بوروکراسی قدرتی است که به وسیله مأموران اداری اعمال می شود و بوروکراتها طبقه ای هستند که در بوروکراسی اعمال قدرت می کنند.
سه کاربرد یا مفهوم اصلی که  بوروکراسی در علوم اجتماعی از هم متمایز می شود 
اولین و قدیمی ترین کاربرد آن در علوم سیاسی است. در علوم سیاسی، بوروکراسی عبارت است از حکومت به وسیله افراد اداری. 
در این نوع حکومت سیستم اختیارات مبتنی بر قدرت قانونی بوده، بخش های مختلف دولت به وسیله کارکنان انتصابی و نه انتخابی اداره می شود، به طور سلسله مراتبی سازمان می یابد و از این طریق در جامعه نظم ایجاد می شود.
مفهوم دوم کلمه بوروکراسی از ماکس وبر شروع می شود و بویژه بین جامعه شناسان و اندیشمندان سازمان و مدیریت متداول است. 
در این مفهوم بوروکراتیزه شدن عبارت است از عقلایی شدن فعالیت های جمعی.
 در کاربرد سوم که برداشت رایج و عامیانه از کلمه بوروکراسی است، این کلمه مفهوم ناخوشایندی دارد و به قوانین خشک اطلاق می شود.

دانلود فایل