دریافت پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی با کد 31090

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,, سیناپسهای تحریکی و بازداری ,فصل سوم

پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی

پاورپوینت فصل سوم 3 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (سیناپسهای تحریکی و بازداری) در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید: 

بخشی از متن:
 سیناپسهای تحریکی و بازداری 
 محل ارتباط شاخه های انتهایی تار عصبی با سلول عصبی دیگر، سلول ماهیچه ای و سلول ترشحی (غدد) را سیناپس مینامند که با آن امکان انتقال پتانسیل فعالیت فراهم می شود.
سیناپسها به چند دلیل برای دستگاه عصبی اهمیت دارند از جمله اینکه، در سیناپسهای الكتریكی یا شیمیایی همواره تکانه های عصبی از طرف پیش سیناپس (آكسون) به طرف پس سیناپس انتقال می یابند و سیناپسها از نوعی کنش تهویه ای برخوردارند که بدون آن فعالیت دستگاه عصبی غیر ممکن می شود.
در تحقیقات الکترو میکروسکوپی مبین آن است که با وجود تنوع ارتباط ، همه آنها از اصول مشترکی پیروی می کنند که در سطوح زیر به توصیف آن می پردازیم 

دانلود فایل