دریافت پاورپوینت فصل نهم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (جدال مشروعیت جامعه شناختی با کد 31357

خلاصه کتاب جامعه شناسی سازمانها آرین قلی پور,کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,آرین قلی پور,پاورپوینت کتاب جامعه شناسی سازمان ها ,ppt جامعه شناسی سازمان ها ,پاورپوینت جامعه شناسی سازمان ها ,جامعه شناسی سازمان ها,جدال مشروعیت جامعه شناختی ,فصل نهم 9

پاورپوینت فصل نهم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (جدال مشروعیت جامعه شناختی

پاورپوینت فصل نهم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (جدال مشروعیت جامعه شناختی با کارایی مدیریتی، نهادگرایی جدید در سازمان) در قالب pptx و در حجم 33 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 نهادگرایی در سازمان 
وقتی سازمان ها با ارزش های محیطی عجین شوند، نهادینه می شوند.
 نهادینه شدن باعث می شود که همه تصمیمات، اعمال و فعالیتهای سازمانی از زمینه محیطی تأثیر پذیرند و با توجه به زمینه های محیطی انتخاب شوند.
 نهادگرایی قدیم، به عجین شدن با ارزشهای غالب محیطی تأکید دارد و رویکرد آن هنجاری است.
 در این فصل نهادگرایی جدید مورد بحث قرار می گیرد که رویکرد غالب آن شناختی است.
اساطیر نهادینه شده
 اساطیر از اجزای محوری هر فرهنگ اند که توصیف قابل قبولی از واقعیت ارائه و رهنمودهایی برای زندگی روزمره انسانها فراهم می کنند. 
اساطير نفوذ گسترده ای بر جامعه اعمال می کنند و سازمان ها نیز تحت تأثير نفوذ اساطیری قرار دارند که در محیطهای سازمانی پذیرفته شده اند، و به عنوان الزامات هنجاری قدرتمند، ساختار و اعمال سازمان ها را شکل می دهند.
 «ساختارهای رسمی بسیاری از سازمانها به جای این که بیانگر نیازهای کاری روزمره باشد منعکس کننده اساطیر نهادی آنهاست».
 سازمانها اساطیری هم چون توسعه، عقلانیت، رشد و عدالت را می پذیرند تا از نظر ذی نفعانی که در باور به این اساطیر مشترکاند مشروعیت کسب کنند.
 واکنش به این اساطیر ممکن است کارایی درون سازمانی را کاهش دهد ولی مشروعیت اجتماعی را افزایش می دهد.
 پایبندی به اساطير، اعمال غیرعقلایی و ناکارا را عقلایی و مشروع جلوه می دهد.

دانلود فایل